Policija (12.06.15)

Freitag, 12. Juni 2015 geschrieben von:

Wulka Dubrawa. W nocy na štwórtk běchu paduši traktorow w Budyskim wo­krjesu po puću. W Porchowje, Łužnicy a we Wulkej Dubrawje měrjachu so woni na dohromady sydom traktorow. Dwě pokradnjenej mašinje je policija bórze po njeskutku zaso namakała. W třoch padach njebě so skućićelam poradźiło, motor­ zapinyć. Dwě pokradnjenej jězdźidle typa Fendt nětko pytaja. Dohromady nasta něhdźe 70 000 eurow škody.

Policija (11.06.15)

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:

Lěskej. Mustwo wobchad wobstražowanskeje słužby Zhorjelskeje policajskeje direkcije je zawčerawšim na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej z kedźbliwym wóčkom wobchad wobkedźbowało. W běhu třihodźinskeje kontrole lepichu zastojnicy jědnaće šoferow, kotřiž spěšnišo hač dowolene přez wjes jědźechu. W negatiwnym zmysle wusahowaše při tym 57lětny muž z BMWjom, w Pólskej při­zjewjenym. Při dowolenych 50 km/h smaleše wón ze 121 km/h po dróze. Na njeho čaka nětko najwyše chłostanje, kotrež­ pokutny katalog za tajke pady předwidźi, mjenujcy pokuta 680 eurow a třiměsačny zakaz jězdźenja w Němskej. Wotpowědne pismo ma nětko pokutny wotrjad krajnoradneho zarjada zestajeć a smalakej posrědkować.

Policija (10.06.15)

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

Bukecy. W nocy na wčerawšu wutoru, krótko po połnocy, zadobychu­ so njeznaći do wobchoda na B­ukečanskej Diesterwegowej. Tam pokradnychu motorsku piłu w hódnoće něhdźe 500 eurow. Dobre štyri hodźiny pozdźišo wuhlada policajski zastojnik oranžobarbnu motorsku piłu w přirowje na kromje Jenkec. Kaž so wukopa, jednaše so wo mjenowanu pokradnjenu mašinu. Čehodla ju paduch hižo měć nochcyše, njeje znate.

Policija (09.06.15)

Dienstag, 09. Juni 2015 geschrieben von:

Delni Wujězd. Na holi-openair-swjedźenju minjenu sobotu při Bjerwałdskim jězoru (SN rozprawjachu) njeběchu jenož młodostni, kotřiž chcychu tam swjećić. Kaž policija wčera zdźěli, lepi wěstotna słužba w běhu popołdnja pjeć podhladnych, kotřiž běchu handyje a móšnje wopytowarjow kradnyli, a přepoda jich policiji. Wočiwidnje mužojo w starobje 24 do 32 lět składnosć wužichu a we wulkej tłóčeńcy wjacorych tysac ludźi cuze wěcy spakosćichu.

Policija (08.06.15)

Montag, 08. Juni 2015 geschrieben von:

Komorow. Při wobchadnym njezbožu dźensa krótko po 5 hodź. na dróze mjez Nowej Wsu a Komorowom pola Klukša je 27lětny wodźer Mitsubishija žiwjenje přisadźił. Dotal njeznateje přičiny dla bě wón na lěwym boku jězdnje do wjacorych štomow zrazył. Při wobdźěłanju njezboža napadny, zo bě na módrym Mitsubishiju na lěwym boku čerwjena šmara. Nimo toho wuhladachu slědy njezboža na tamnym boku puća. Móžno tuž, zo bě na tymle njezbožu dalše awto wobdźělene, štož nětko přepytuja.

Policija (05.06.15)

Freitag, 05. Juni 2015 geschrieben von:

Budestecy. Policija je wčera rano w Budestecach dospołnje přećežene nakładne awto zadźeržała. Wozydło, na kotrež smě so hač do 7,5 tonow składować, pokazowaše na waze dwě tonje wjace hač dowolene. Nimo toho so beton na nakładowan­skej přestrjeni tam a sem suwaše. Zastojnicy wodźerjej awta zakazachu dale jěć.

Njeswačidło. Motorska policajska pa­trulja je srjedu w Njeswačidle ze synom nakładowany traktorowy zapřah z wobchada kiwała. 14 kulowatych walčkow, kóždy něhdźe 600 kilogramow ćežki, njebě derje dosć zawěsćene. 63lětny wodźer traktora njesmědźeše tuž dale jěć.

Policija (04.06.15)

Donnerstag, 04. Juni 2015 geschrieben von:

Korzym. Prawje jednała je zawčerawšim 75lětna rentnarka w Korzymju, jako ju njeznata žona zazwoni. Wona wudawaše so jako sobudźěłaćerka turkowskeho stat­neho rěčnistwa a sej žadaše, zo měła hnydom štyricyfrowu sumu pjenjez přepokazać, hewak přińdu ju zajeć. Pjenjezy měješe rentnarka přez Western Union přepokazać. Wona pak pospyt wobšudnistwa spózna a zawoła policiju.

Policija (03.06.15)

Mittwoch, 03. Juni 2015 geschrieben von:

Jitro. Ćežkozranjeny a wulka wěcna škoda staj wuslědk wobchadneho nje­zboža wčera popołdnju na statnej dróze S 95 mjez Jitrom (Milstrich) a Křidołom (Schiedel). Tam dyrbještaj 62lětny wodźer Forda a 36lětny wodźer Audija čakać, dokelž běštej sej do toho transporteraj tak blisko přišłoj, zo so z lěwymaj špihelomaj dótknyštej. 80lětny šofer Mercedesa pak to po wšěm zdaću přepozdźe spózna a zrazy bjez spinanja do Audija, kotryž bu při tym do před nim čakaceho Forda stłóčeny, a tón do připowěšaka jednoho z transporterow. Na nim stejace awto so tohorunja wobškodźi. Mjeztym zo so wodźer Audija jeno snadnje zrani, dyrbjachu šofera Mercedesa z ćežkimi zranjenjemi do chorownje dowjezć. Škoda wučinja 60 000 eurow.

Policija (02.06.15)

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:

Woheń pod třěchu wudyrił

Slepo. Krótko do połnocy dyrbjachu wčera wobornicy w Slepom woheń w jednoswójbnym domje hašeć. Na zbožo móžachu so třo dorosćeni a dwě dźěsći sami wuchować. Třěchu dyrbjachu zdźěla wotkryć, zo móhli z njeje sapace płomjenja podusyć. Wěcnu škodu trochuja na wjacore dźesaćitysacy eurow.

Policija (01.06.15)

Montag, 01. Juni 2015 geschrieben von:

Móšeń z awta pokradnyli

Budyšin. 63lětna žona je so sobotu na parkowanišću Budyskeje kupnicy z woporom njeznatych paduchow stała. Ju běchu po wšěm zdaću wobkedźbowali, jako nakupowane twory do swojeho Mazdy kładźeše a na to nakupowanski wozyčk wróćo dowjeze, awto pak njezamkny­. Paduch tónle wokomik wuži a hrabny z awta ručnu tobołku, w kotrejž běchu pjenježna karta, wjacore wupokazy a něhdźe 350 eurow. Policija w tym zwisku doraznje napomina, njezamknjene awto ženje z wočow njezhubić a w nim žane hódnotne wěcy njewostajić.

Strašny zadźěwk na puću

Kamjenc. Zbožo w njezbožu měješe w nocy na sobotu šofer Forda w Kamjencu. Na Macherowej blisko wotbóčki na Saarsku běchu njeznaći betonowy element­ twarskeho płota na puć połožili. Wodźer awta tónle zadźěwk přepozdźe pytny a zajědźe přez njón. Při tym nasta na jeho jězdźidle něhdźe tysac eurow škody. Muž pak so na zbožo njezrani. Policija­ přepytuje nětko strašneho zapřimnjenja do nadróžneho wobchada dla a pyta za móžnymi swědkami.

Anzeige