Ludowe nakładnistwo Domowina pyta wot 1. apryla 2020

lektora/lektorku

w lektoraće za powšitkownu a wědomostnu literaturu

Nadawki:

 • planuješ knihi, słuchoknihi a dalše produkty za wšě starobne a zajimowe skupiny

 • dźěłaš wusko ze serbskimi awtorkami a awtorami hromadźe a wuwiwaš z nimi manuskripty

 • wobstaraš fota a namjetuješ ilustracije

 • přehladaš a skoriguješ manuskripty

 • předstajiš knihi na wosebitych zarjadowanjach

Profil:

 • sy wysokošulski studij na polu sorabistiki abo druhich duchownych wědomosćow wotzamknył/a

 • znaješ serbsku literaturu, kulturu a serbske stawizny a horiš so za nju

 • wobknježiš pisomnu hornjoserbšćinu jara derje

Šansy:

Tebje wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću. Ze swojim dźěłom wot wuwiwanja koncepcionelnych předstawow hač k hotowej ćišćanej abo digitalnej ediciji maš wliw na přichodnu serbsku literaturu. Mzda płaći so po tarifje. Fleksibelny dźěłowy čas dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin. Cyłodnjowski dźěłowy čas hodźi so w mjezsobnym dorozumjenju tež skrótšić.

Swoju próstwu zapodaj z mejlku hač do 17. februara 2020 na .

Redakcija Serbskich Nowin pyta

wolontara/wolontarku

Nadawki:

 • kwalifikuješ so za žurnalistiske dźěło w serbskich print- a online-medijach

 • nawuknješ, kak maš rešeršować, měnjenja zběrać a wo podawkach w serbskej Łužicy pisać

 • wobstaraš artikle pola swobodnych sobudźěłaćerjow a dźěłaš wusko z nimi hromadźe

Profil:

 • sy studij na polu žurnalistiki, sorabistiki abo druhich duchownych wědomosćow wotzamknył/a

 • horiš so za žurnalistiske dźěło, sy wćipny na ludźi a podawki

Šansy:

Tebje wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću a dołhodobnej perspektiwu. Nowinarske dźěło je přewšo wotměnjawe, wšědnje nawuknješ něšto noweho. Mzda płaći so po tarifje. Fleksibelny dźěłowy čas dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin. Wolontariat je na dwě lěće wobmjezowany. Cyłodnjowski dźěłowy čas hodźi so w mjezsobnym dorozumjenju tež skrótšić a smy wćipni na požadanja přidružnikow.

Swoju próstwu zapodaj z mejlku hač do 17. februara 2020 na .

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND