Popołdnišu literarnu kermušu derje přiwzali

póndźela, 05. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Spale (SN/CoR). Dwójnu premjeru dožiwi wčera tradicionalny wjeršk čitanskeje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowina. Prěni raz wotmě so literarna kermuša w Spalach a prěni raz bě LND na njedźelniše popołdnjo při kofeju a tykancu přeprosyło.

Nowa forma mjeztym 21. literarneje kermuše bu wčera derje přiwzata. Tuž móžeše jednaćelka serbskeho nakładnistwa Marka Maćijowa wjace hač 40 zajimcow kaž tež něhdźe 25 spěwarkow a spěwarjow chóra Židźino na žurli Spalowskeho hosćenca „K lipam“ witać. Hosćo běchu ze Spal a ze susodnych wsow Nydeje, Horow, Židźinoho, Ćiska, ale tež z Budyšina přišli. Žony Spalowskeje Domowinskeje skupiny njeběchu so jako sobuorganizatorojo jenož wo rjenje nazymsce pyšene blida starali, ale z wosom blachami samopječeneho tykanca tež k ćělnemu derjeměću přitomnych.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND