Wulka radosć nad derje zdokonjanym wuslědkom

póndźela, 16. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Koncert duchowneje hudźby, kotryž bě mjez druhim Tachantski chór wuhotował, zakónči kónctydźenja wotewrjenju Budyskeje Tachantskeje cyrkwje njedźelu nawječor w Budyskej simultanej cyrkwi.  Foto: SN/M. Bulank Koncert duchowneje hudźby, kotryž bě mjez druhim Tachantski chór wuhotował, zakónči kónctydźenja wotewrjenju Budyskeje Tachantskeje cyrkwje njedźelu nawječor w Budyskej simultanej cyrkwi. Foto: SN/M. Bulank

Z wjesołej naladu a wulkej napjatosću přichadźachu wěriwi wobeju konfesijow kaž tež mnozy hosćo minjenu sobotu nawječor do Budyskeje Tachantskeje cyrkwje swjateho Pětra. Tuž bě swjatnica přewšo derje wopytana.

Budyšin (CRM/SN). Zakónčenje dwulětneho wobnowjenja simultaneho Božeho domu woswjećištej ewangelska a katolska wosada dostojnje w ekumeniskej přezjednosći ze słownej Božej słužbu. Pozběhowacy běše zhromadny zaćah katolskich a ewangelskich duchownych do Tachantskeje cyrkwje. Liturgiju swjećachu superintendent Werner Waltsgott, fararka dr. Maria Henke-Probst a farar Christian Tiede zhromadnje z katolskim tachantskim fararjom, prelatom Witom Sćapanom. Z katolskeho wołtarnišća prědowaštaj jako zastupjerjej nawodnistwa wobeju cyrkwjow tachantski dekan Klemens Ullmann a wyši krajny cyrkwinski rada Peter Meis z Drježdźan. Wobaj wu- zběhnyštaj trěbne wobstajne prócowanje wo jednotu we wěrje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND