Lóšt a tróšt zběranja

wutora, 12. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Figura „Serbski braška“ je wobstatk wosebiteje wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju.  Foto: Serbski muzej Figura „Serbski braška“ je wobstatk wosebiteje wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju. Foto: Serbski muzej
Budyšin. We wobłuku wosebiteje wustajeńcy „Wuzwolene – Nowonakupjene twórby tworjaceho wuměłstwa“ wotměje so srjedu, 13. januara, w 19 hodź. zjawna rozmołwa pod hesłom „Lóšt a tróšt zběranja“.­ Jurij Łušćanski, kiž ma wjelelětne nazhonjenja na polu wuměłskeho zběraćelstwa, rozmołwu nawjeduje. Na čo­ maš při zběranju dźiwać a što wšo při tym dožiwiš, wo tym budźe zběraćel rozprawjeć. Po tym su wšitcy přeprošeni, wo swójskich dožiwjenjach a nazhonjenjach powědać. Štóž so za pozadki jednotliwych wobrazow a za wuměłcow zajimuje,­ móže so wot 18 hodź. na zjawnym wodźenju po wosebitej wustajeńcy wobdźělić. Tam pokazuja mjez druhim Mišnjansku pórclinowu figuru „Serbski braška“ po předłoze Huga Spielera z lěta 1897/1898. Při slědźenjach je so wuko­pało, zo bě wona dźěl zabyteje něhdy­šeje se­rije wo ludowej drasće. Zastup płaći­ pjeć eurow.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND