Róžojtočerwjena, to je barba lěta 2017

pjatk, 24. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Črij danskeje designerki Stine Goya a wjele dalšeje drasty w barbje stara róžowa pokazuje na barbny akcent za lěto 2017. Delnjołužiska designerka Sarah Gwiszcz je so do róžojtočerwjeneje barby zahladała. Sarah Gwiszcz Črij danskeje designerki Stine Goya a wjele dalšeje drasty w barbje stara róžowa pokazuje na barbny akcent za lěto 2017. Delnjołužiska designerka Sarah Gwiszcz je so do róžojtočerwjeneje barby zahladała. Sarah Gwiszcz

Kóžde poł lěta přewjeduja modowu přehladku Fashion Week. Što pak wona je a hdźe so wotměwa? Wězo, w Berlinje. Přiwšěm tam dožiwiš, zo so žony po puću druhich prašeja, dokal drje dźe na sławnu Fashion Week.

Z tym so wšitko započina. Fashion Week je zapřijeće za mnohe wiki a eventy, kotrež so runočasnje na wjacore dny trajacym zarjadowanju wotměwaja. Wone su zasadnje jeno za fachowych wopytowarjow a za wosoby, kotrež wuprudźeja sylnu prezencu a wulke připóznaće w socialnych syćach. To su tak mjenowani influencerojo. Zjawnosć dožiwja modowu přehladku jako glamuroznu, ze swojimi wosebitymi designerowymi robami a wokomikami na čerwjenym přestrjencu. Woprawdźitosć, kotruž fachowy wopytowar dožiwja, je skerje trochu wostrózbjaca a ze stresom zwjazana. Na kóncu pak wšěm wjeselo wobradźa.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Insekty na čriju Stevena Maddana pokazuja na lětuše modowe drobnostki.
dalši wobraz (2) Hash Mag, zetkanišćo bloggerow na Berlinskej Fashion Week
dalši wobraz (3) Přirodna moda labela C. Pauli
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND