Z koncertom nowu cejdejku předstajili

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Po koncerće we Łazowskej cyrkwi su komponista Jana Pawoła Nagela při rowje wopominali.  Foto: Andreas Kirschke Po koncerće we Łazowskej cyrkwi su komponista Jana Pawoła Nagela při rowje wopominali. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (bn/SN). Składnostnje 20. posmjertnin wusahowaceho serbskeho komponista Jana Pawoła Nagela přeprosychu wčera­ Spěchowanske towarstwo Doma Zejlerja a Smolerja, Łazowska ewangelska cyrkej kaž tež Budyske hudźbne nakładnistwo ENA na přez Załožbu za serbski lud spěchowane wopominanske zarjadowanje do Łazowskeho Božeho domu. Farar Matthias Gnüchtel witaše něhdźe 60 zajimcow, mjez nimi swójbnych a kolegow Nagela, w „kolebce serbskeje kultury“, kaž wjes mjenowaše. Mjez druhim poda wón swójske dopomnjenki a wuzběhny „wjelelětnu serbsko-němsku měrliwu zhromadnosć“, kotraž měła swětej z přikładom być. Günter Wjenk ze spěchowanskeho towarstwa rysowaše dwurěčnje swój wosobinski poćah ke komponistej a jeho žiwjenski puć. Liana Bertók, jednaćelka nakładnistwa ENA a ini­cia­torka wčera prezentowaneje noweje cejdejki z twórbami Nagela, rozprawješe serbsce a němsce wo zwoprawdźenju projekta. Wona předstaji sobuskutkowacych, kotrychž jako „swojowólnych perfekcionistow“ wopisa, a poskići jim přiležnosć so słowa jimać.

Wobrubjene bě zarjadowanje wot koncerta. Tak zaklinčachu wujimki noweho zynkonošaka, kotryž wopřijima dźesać hornjo- a delnjoserbskich chórowych sadźbow, dźesać serbskich rejow za smyčkowy kwartet a sonatu za klawěr a husle. Žónski chór „Zynkowa dźěłarnja Drježdźany – Vox sorabica“ zanjese pod nawodom Gabriele Donà třihłósne wobdźěłanja ludowych spěwow. Dramaturgiski ramik tworjachu najskerje najznaćiše kompozicije Jana Pawoła Nagela: „Buźćo wjasołe, muzikanty pśidu“ a wopominanje při rowje wuměłca na bliskim Łazowskim kěrchowje zakónčace „Strowa sy, Marija“. Wjeršk bě wurjadna a připosłucharjow wočiwidnje jimaca interpretacija pěsnje „Šaparik wojcki pasešo“. Kedźbyhódne serbske wurjekowanje spěwarkow – wšo čłonki renoměrowanych Drježdźanskich chórow a wšitcy njemaćeršćinarki – běše z nimi dr. Fabian Kaulfürst ze Serbskeho instituta nazwučował. Tohorunja na cejdejce zastupjena wiolinistka Anett Baumann přeswědči z kruchom „Gavotte en Rondeau“ Johanna Sebastiana Bacha, z čimž chcychu zarjadowarjo na wulki wliw barokneho mištra na serbskeho komponista skedźbnić. Třeći wobłuk koncerta běštej pišćelowej improwizaciji „Stara legenda Jurja“ a „Přadła je Marja kudźałku“. Wopominanje skónči z dostojnej ćišinu na kěrchowje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND