Z koncertom nowu cejdejku předstajili

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Po koncerće we Łazowskej cyrkwi su komponista Jana Pawoła Nagela při rowje wopominali.  Foto: Andreas Kirschke Po koncerće we Łazowskej cyrkwi su komponista Jana Pawoła Nagela při rowje wopominali. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (bn/SN). Składnostnje 20. posmjertnin wusahowaceho serbskeho komponista Jana Pawoła Nagela přeprosychu wčera­ Spěchowanske towarstwo Doma Zejlerja a Smolerja, Łazowska ewangelska cyrkej kaž tež Budyske hudźbne nakładnistwo ENA na přez Załožbu za serbski lud spěchowane wopominanske zarjadowanje do Łazowskeho Božeho domu. Farar Matthias Gnüchtel witaše něhdźe 60 zajimcow, mjez nimi swójbnych a kolegow Nagela, w „kolebce serbskeje kultury“, kaž wjes mjenowaše. Mjez druhim poda wón swójske dopomnjenki a wuzběhny „wjelelětnu serbsko-němsku měrliwu zhromadnosć“, kotraž měła swětej z přikładom być. Günter Wjenk ze spěchowanskeho towarstwa rysowaše dwurěčnje swój wosobinski poćah ke komponistej a jeho žiwjenski puć. Liana Bertók, jednaćelka nakładnistwa ENA a ini­cia­torka wčera prezentowaneje noweje cejdejki z twórbami Nagela, rozprawješe serbsce a němsce wo zwoprawdźenju projekta. Wona předstaji sobuskutkowacych, kotrychž jako „swojowólnych perfekcionistow“ wopisa, a poskići jim přiležnosć so słowa jimać.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk