Swoboda pućowanja

pjatk, 26. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Twornja caravanow CAPRON – skrótšenka za Caravan Produktion Neustadt – je poměrnje młode předewzaće. Lěta 2005 bu wutworjene, wšako njemějachu tehdy w Němskej žanoho zhotowjerja w tejle płaćiznowej klasy. Mjeztym dźěła tam 600 ludźi za dwěmaj montažowymaj pasomaj, za jednym hižo w dwěmaj změnomaj. Za tamnym chcedźa w lěću z tym započeć. Na bazowy wóz Fiat Ducato natwarjeja tam 300 do 500 drjewjanych  a dalšich meblowych dźělow. CAPRON/Frank Kramer (3) Twornja caravanow CAPRON – skrótšenka za Caravan Produktion Neustadt – je poměrnje młode předewzaće. Lěta 2005 bu wutworjene, wšako njemějachu tehdy w Němskej žanoho zhotowjerja w tejle płaćiznowej klasy. Mjeztym dźěła tam 600 ludźi za dwěmaj montažowymaj pasomaj, za jednym hižo w dwěmaj změnomaj. Za tamnym chcedźa w lěću z tym započeć. Na bazowy wóz Fiat Ducato natwarjeja tam 300 do 500 drjewjanych a dalšich meblowych dźělow. CAPRON/Frank Kramer (3)

Firma CAPRON w sakskim Neustadće zwoprawdźa caravanowe sony – wšědnje tam 40 bydlenskich mobilow produkciski pas wopušća

Štóž swój dowol rady indiwiduelnje přežiwja, wužiwa prjedy abo pozdźišo pućowanski mobil. Frank Kramer je ze swojej mandźelskej najradšo w Norwegskej po puću. „Njejsy na žadyn hotel wjazany a móžeš zastać, hdźež chceš.“ W Neustadtskim předewzaću CAPRON je Kramer za marketing zamołwity. Před jědnaće lětami bě tam prěni pućowanski mobil produkciski pas wopušćił. Wot toho časa twarja w Neustadće marce Carado a Sunlight. Wonej so we wuhotowanju rozeznawatej, stej pak wobě do delnjeje kategorije wikow zarjadowanej. Móžeš wobě za zakładnu płaćiznu wot 39 000 eurow kupić.

Towaršnosć CAPRON zwr su lěta 2005 wutworili. Hač do toho njebě žanoho němskeho zhotowjerja w tejle pła­ćiznowej klasy było. Zbožowna to wobstejnosć, zo bě objekt w sakskim Neustadće tehdy runje na předań, Frank Kramer­ powěda. Stejnišćo bě něhdy centrala kombinata za ratarske mašiny Postup ze 6 400 sobudźěłaćerjemi. Jako tam lěta 2004 swěcy na přeco hasnychu, bě jich hišće 225 ludźi.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Dohromady 36 dźěłowych kročelow (taktow) je trěbnych za montažu bydlenskich mobilow w Neustadće, štož traje dwaj do tři dny. Kóžde jězdźidło twarja po konkretnym nadawku kupca-jednotliwca. dalši wobraz (3)
Takle je pućowanski mobil marki Sunlight nutřka wuhotowany. Po płaćiznje stej Sunlight kaž tež marka Carado z produkcije sakskeho předewzaća CAPRON w delnej kategoriji wikow. Foto: CAPRON/Martin Erd
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk