Nowa wěra po Europje so rozšěriła

pjatk, 26. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Reformatora Martina Luthera běchu Serbja k 400. narodninam 10. nowembra 1883 na mnohostronske wašnje česćili. Njeswačanski duchowny Jurij Jakub wuda biografiju reformatora (hlej titulnu stronu z jeho wobrazom) jako čisło 74 Serbskeho ewangelsko-lutherskeho knihoweho towarstwa. 180stronsku knihu darichu tež serbskim konfirmandam. Serbske Nowiny Reformatora Martina Luthera běchu Serbja k 400. narodninam 10. nowembra 1883 na mnohostronske wašnje česćili. Njeswačanski duchowny Jurij Jakub wuda biografiju reformatora (hlej titulnu stronu z jeho wobrazom) jako čisło 74 Serbskeho ewangelsko-lutherskeho knihoweho towarstwa. 180stronsku knihu darichu tež serbskim konfirmandam. Serbske Nowiny

Serial Serbskich Nowin w jubilejnym lěće reformacije5. dźěl

Zmandźelenje duchownych bě jedna z nowosćow reformacije. Martin Luther sam je so 13. junija 1525 z bywšej knježnu Katharinu von Bora (1499–1552) woženił. Wona bě 1523 z dalšimi cistercienskami z klóštra Nimbschen pola Grimmy do Wittenberga ćeknyła. Jako mandźelska reformatora žadaše sej wyšu mzdu a zapłaćenje ­spisow swojeho muža. Wušiknje wobhospodarješe wona Lutherej přewostajene ra­­tarstwo a twarjenje bywšeho klóštra, zarjadowa w nim tež zapłaćeny přebytk za studentow.­ Jako mać staraše so tež přikładnje wo kubłanje swojich dźěći.

Ewangelski farski dom zrodźiła

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk