Čas bahnjenja je wowčerjej nadźija a wjeselo (II)

pjatk, 26. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wowčer Měrćin Just wjeseli so lětsa wosebje nad wjele porodami dwójnikow mjez swojimi wowcami.  Foto: Měrćin Just Wowčer Měrćin Just wjeseli so lětsa wosebje nad wjele porodami dwójnikow mjez swojimi wowcami. Foto: Měrćin Just

Lětny rytmus wowčerja postaja přiroda, a to 365 dnjow. Tak je to tež pola Měrćina­ Justa z Konjec. Jeho dźěło z wowcami – z najwšelakorišimi nadawkami­ a wobstejnosćemi – pře­wodźamy tele lěto w pokročowanjach.

Nalěto je za wowčerja počas, w kotrymž so dźěło prawdźepodobnje kopi. Wowcy porodźeja swoje młodźata, štož je zwjazane z wjeselom a nadźiju, zo so wšitko derje poradźi. Kóždy dźeń je tuž překwapjenka. Kelko jehnjatkow je na swět přišło? A kak so młodźatam a maćeri dźe? Měrćin Just ličeše lětsa spočatk nalěća poprawom z něhdźe 80 jehnjatami. Tole wón rjekny, jako so čas bahnjenja (Lammzeit) započa a jako běch druhi raz pola njeho na wopyće. „Ličba budźe so stopnjować“, wón tydźenjej pozdźišo z posměwkom měnješe, jako so telefonisce za aktualnej ličbu młodźatow wobhonich. Najwjetši dźěl z dotal něhdźe 30 jehnjatkow su dwójniki, a kóžde ma po móžnosći tež jedne mjeno.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Wowcy třihać je dalše dźěło wowčerja w nalěću. Foto: Bianka Šeferowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk