Widźał,słyšał, napisał (28.05.18)

póndźela, 28. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Je kónc, je kónc, je ze wšěm kónc ...“, tak mó­žeš tuchwilnu situaciju w kopańcy wopisować. Na nišej runinje drje hišće za bulom honja, ale kusk wyše a hišće kusk wyše je hižo wšitko rozsudźene. Tola cyle wysoko horjeka so horcy bój wo titul swětoweho mištra hakle za někotre dny započnje. Němska słuša k faworitam, tež druhe kraje pak maja swoje ambicije, kotrež tež njezamjelča. Wězo so ći lěpje hraje, hdyž njenosyš ze sobu brěmješko faworita, ale hdyž sy skerje tón palčik, kotryž je za překwapjenje stajnje kmany.

Hrajerjo za naše koparske narodne mustwo su nominowani, a hižo su prěnje mjerzanja. Druhdy zda so mi to kaž kusk dźěćkace: Njesměm-li sobu jěć, potom so wšeho wzdam a wozjewju swój wotstup z narodneho mustwa. Hač drje je sej Sandro Wagner myslił, zo jemu hraće pola Bayerow takrjec nominaciju garantuje? Najskerje tam někotrym hrajerjam pjenjezy do hłowy stupaja. Hinak njemóžu sej jich zadźerženje po přěhratym finalu w Berlinje wujasnić. Słuša so cyle jednorje, zo dobyćerjej gratuluješ. A što sej to hišće do zamołwjenjow wumysla, ně, to woprawdźe boli.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND