Faworitow je znowa wjacorych poručenje

štwórtk, 14. junija 2018
artikl hódnoćić
(1 )
Přiwisnicy němskeje koparskeje wubranki nadźijeja so prěnjeje wuspěšneje hry njedźelu přećiwo Mexiku. Hač je team na prawym puću, to chcychu wčera na treningu w sportowym kompleksu CSKA Moskwy widźeć.  Foto: pa/GES/Markus Gilliar Přiwisnicy němskeje koparskeje wubranki nadźijeja so prěnjeje wuspěšneje hry njedźelu přećiwo Mexiku. Hač je team na prawym puću, to chcychu wčera na treningu w sportowym kompleksu CSKA Moskwy widźeć. Foto: pa/GES/Markus Gilliar

Dźensa zahaja so koparske swětowe mišterstwa w Ruskej

Budyšin (SN/at). Přiwisnicy kopańcy su so skónčnje dočakali. Dźensa popoł­dnju zahaja so w Moskwje swětowe mišterstwa 2018. W sławnym stadionje Lužniki wotewrjetaj prezident FIFA Gianni Infantino a ruski prezident Wladimir Putin wulki sportowy podawk.

Do koparskich mišterstwow bě wo­se­bje z Němskeje sylna kritika nastupajo dodźerženje čłowjeskich prawow „w Ruskej Putina“ słyšeć. FDP a Zeleni su na­­ležnosć dźensa tež w parlamenće te­ma­tizo­wali. Politiske podawki kaž wójna na wu­chodnej Ukrainje a wobsadźenje kupy Krim so na sportowy wjeršk wotbłyšćuja. Tohodla běchu Rebecca Harms z frakcije Zelenych/EFA a 60 dalšich zapósłancow Europskeho parlamenta po­litikarjow kontinenta w zjawnym lisće namołwili, swětowe mišterstwa w Ruskej boj­ko­tować. Europski zapósłanc a prezident Sakskeho koparskeho zwjazka Hermann Winkler (CDU) je přećiwo tajkemu po­stu­powanju. „Sport njeje lěk za misnjenu wonkownu politiku“, wón rjekny.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND