Faworitow je znowa wjacorych poručenje

štwórtk, 14. junija 2018
artikl hódnoćić
(1 )
Přiwisnicy němskeje koparskeje wubranki nadźijeja so prěnjeje wuspěšneje hry njedźelu přećiwo Mexiku. Hač je team na prawym puću, to chcychu wčera na treningu w sportowym kompleksu CSKA Moskwy widźeć.  Foto: pa/GES/Markus Gilliar Přiwisnicy němskeje koparskeje wubranki nadźijeja so prěnjeje wuspěšneje hry njedźelu přećiwo Mexiku. Hač je team na prawym puću, to chcychu wčera na treningu w sportowym kompleksu CSKA Moskwy widźeć. Foto: pa/GES/Markus Gilliar

Dźensa zahaja so koparske swětowe mišterstwa w Ruskej

Budyšin (SN/at). Přiwisnicy kopańcy su so skónčnje dočakali. Dźensa popoł­dnju zahaja so w Moskwje swětowe mišterstwa 2018. W sławnym stadionje Lužniki wotewrjetaj prezident FIFA Gianni Infantino a ruski prezident Wladimir Putin wulki sportowy podawk.

Do koparskich mišterstwow bě wo­se­bje z Němskeje sylna kritika nastupajo dodźerženje čłowjeskich prawow „w Ruskej Putina“ słyšeć. FDP a Zeleni su na­­ležnosć dźensa tež w parlamenće te­ma­tizo­wali. Politiske podawki kaž wójna na wu­chodnej Ukrainje a wobsadźenje kupy Krim so na sportowy wjeršk wotbłyšćuja. Tohodla běchu Rebecca Harms z frakcije Zelenych/EFA a 60 dalšich zapósłancow Europskeho parlamenta po­litikarjow kontinenta w zjawnym lisće namołwili, swětowe mišterstwa w Ruskej boj­ko­tować. Europski zapósłanc a prezident Sakskeho koparskeho zwjazka Hermann Winkler (CDU) je přećiwo tajkemu po­stu­powanju. „Sport njeje lěk za misnjenu wonkownu politiku“, wón rjekny.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND