Žane nowe wětrniki

štwórtk, 06. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Braniborska planuje dwulětny moratorij a wurjadny popłatk komunam

Podstupim (dpa/SN). Z moratorijom chce Braniborska njewobmjezowanemu twarej nowych wětrnikow zadźěwać. Nimo toho chcedźa popłatk zawjesć, kotryž maja wobhospodarjerjo wětrnikow přichodnje komunam płaćić. To je minis­terski prezident Dietmar Woidke (SPD) w Podstupimje připowědźił.

Wotpowědujo energijowemu wukonej wětrnikoweje připrawy móhł lětny popłatk hač do 5 000 eurow wučinjeć. Minjene lěta běchu wobydlerjo zwohidźacy wobraz přez wětrniki dale a raznišo kritizowali. Kraj Braniborska je po słowach Woidki hladajo na ličbu wětrnikow wodźacy po wšej Němskej. Naposledk steješe tam 3 750 wětrnikow z cyłkownej wukonliwosću 7 000 megawattow.

Z dwulětnym moratorijom chcedźa tomu zadźěwać, zo nastawaja wětrniki w kónčinach, w kotrychž regionalny plan skóržbow dla njepłaći. Poprawom su zadźěwki za twar nowych připrawow w tajkich padach po zwjazkowym prawje dosć niske. Nowy krajny zakoń pak měł při pobrachowacym regionalnym planje nowe připrawy zasadnje zakazać.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND