Pokiwy (20.11.18)

wutora, 20. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nominuja kandidatow

Worklecy. Wšitcy zajimowani woby­dle­rjo Worklečanskeje gmejny su štwórtk, 22. nowembra, w 19 hodź. do Worklečanskeje wohnjowoborneje gratownje přeprošeni. Tam chce gmejnski zwjazk CDU swojich kandidatow za wólby gmejnskeje rady 26. meje 2019 nominować. Nimo toho diskutuja z wopytowarjemi tón wječor wo předewzaćach, kotrež měli přichodne pjeć lět we Worklečanskej gmejnje zwoprawdźić.

Dalša Maćična akademija

Budyšin. Na knižnu premjeru a přednošk pod hesłom „Žiwnosćerjo ze Žarkow – Wuchačec swójbje w Awstralskej a w Němskej“ přeprošuje stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. do Budyskeho „Wjelbika“. Robert Wuchatsch z Melbourna, kotrehož serbscy prjedownicy běchu w 19. lětstotku ze Žarkow pola Wósporka do Awstralskeje wupućowali, předstaji knihu wo stawiznach swojeje swójby. K tomu porěči tež Budyšan Thomas Dils w přednošku wo wuwiću Wuchačec swójby w Němskej. Přednošk budźe w němskej rěči, zastup je darmotny.

1989! – A dźensa?

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND