Pokiwy (23.11.18)

pjatk, 23. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Na kermušne reje

Smjerdźaca. Z delanskej skónči so tutón kónc tydźenja slěd lětušich kermušow. Smjerdźečanska wohnjowa wobora a tamniša wjesna rada přeprosytej młodych a staršich na kermušne reje jutře, sobotu, do Smjerdźečanskeho kulturneho domu. Wot 19.30 hodź. zapiska tam znata kapała Privileg.

Pokazaja rjanosće Sakskeje

Budyšin. „Sakska, kaž ju molerjo widźa“ rěka nowa wustajeńca, kotruž wotewru jutře, 24. nowembra, w 15 hodź. w Muzeju Budyšin. Tam pokazaja wjace hač sto mólbow a wudźěłki z Mišnjanskeho pórclina z wobrazowymi dekorami z Drježdźanskeje priwatneje zběrki. Drohotne dźěła zwobraznjeja přede­wšěm napohlady sakskich wsow, městow a krajinow z časa wot 18. hač do zažneho 20. lětstotka. Kmótřistwo za wosebitu wustajeńcu je přewzała statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD). Z přehladku zahaji so slěd wosebitych wustajeńcow, kotrež steja w zwisku ze 150lětnym wob­staćom Muzeja Budyšin klětu.

Dźiwadźelnica čita

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND