Agenća CIA w Iranje zajeći

póndźela, 22. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Teheran (dpa/SN). Iranska tajna słužba je po swójskich informacijach syć CIA, tajneje słužby USA, w Iranje wotkryła. W tym zwisku su 17 agentow zajeli, zdźěli rěčnik wotrjada iranskeje tajneje słužby k wotwobaranju spionaže. Wšitcy zajeći su iranscy staćenjo. Někotrym z nich hrozy smjertne chłostanje. Tež někotre europske a aziske kraje běchu na zasadźenjach CIA přećiwo Iranej wobdźělene, rěčnik nowinarjam zdźěli.

Nowy naćisk Spahna

Berlin (dpa/SN). Wot zwjazkoweho mi­nistra za strowotnistwo Jensa Spahna (CDU) nastorčena reforma nuzoweho strowotniskeho zastaranja nabywa konkretne formy. Po informacijach medijow Spahn planuje, nuzowe čisło 112 za wuchowansku słužbu a čisle 116 a 117, z kotrymajž su terminowe serwisowe městna samostatnych lěkarjow docpějomne, hromadźe połožić. Pacienća móža tak posudk dóstać, hač dyrbja do chorownje abo hač ambulantne zastaranje dosaha.

Pompeo Mexikej so dźakował

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND