Alojs Mikławšk, CDU

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Alojs Mikławšk Alojs Mikławšk

1We Łužicy dožiwjamy, kak žiwa rěč a tradicija skutkujetej. Dyrbimy němskim wobydlerjam z podpěru brošurkow a wustajeńcow bohatstwo našeje kultury dale wotkrywać. Je wažne, zo přicpěwa Sakska spěchowanju a hajenju serbskeje rěče a kultury dale wulki wu­znam­. K tomu słušeja mjez druhim derje wukubłani maćernorěčni wučerjo a kubłarjo. Dobry fundament za zachowanje a spěchowanje serbskeje rěče tworja swójby a kubłanišća.

2Tele změny skića Łužicy šansu, nowu, do přichoda sahacu perspekti­wu wuwiwać. Poradźić móže so to jeno z nowymi móžnosćemi, kaž z pospěšenjom planowanja při přetwarje infrastruktury dróhow a železniskich čarow. Z nastatym zakładnym wusměrjenjom za region měli zajimy ludźi wobkedźbować a jich předstawy a ideje sobu zapřijeć. Jenož tak móža woni wusměrjenje akceptować a přewodźeć.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND