Marion Junge, Lěwica

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Marion Junge Marion Junge

1Haj, Sakska dyrbi serbšćinu w zjawnosći sylnišo spěchować. To je zawjazk a runočasnje nadawk. UNESCO je serbšćinu jako wohroženu rěč zastopnjowała. To dyrbi so změnić! Projekt Witaj w pěstowarnjach a šulach je wažny zakład rěč spěchować. To pak dyrbimy dale wu­twarić. Serbske poskitki w šulskim wobłuku, w młodźinskim socialnym dźěle a při kubłanju dorosćenych dyrbimy tež w nakromnych kónčinach serbskeho sydlenskeho ruma spěchować a zwoprawdźić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND