Štyri lětstotki stawiznow poručenje

pjatk, 23. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Po premjerje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłeje publikacije „Swj. Michał – Cyrkej — wosada – wsy“ wužiwachu mnozy přitomni składnosć, sej knihu kupić a wot hłownych awtorow kaž tež wot wudawaćela, superintendenta Jana Malinka (nalěwo), signować dać. Prezentacija je wčera něhdźe 120 zajimcow do Budyskeje Michałskeje cyrkwje přiwabiła.  Foto: SN/Hanka Šěnec Po premjerje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłeje publikacije „Swj. Michał – Cyrkej — wosada – wsy“ wužiwachu mnozy přitomni składnosć, sej knihu kupić a wot hłownych awtorow kaž tež wot wudawaćela, superintendenta Jana Malinka (nalěwo), signować dać. Prezentacija je wčera něhdźe 120 zajimcow do Budyskeje Michałskeje cyrkwje přiwabiła. Foto: SN/Hanka Šěnec

Wosada swj. Michała jubilej załoženja z knižnej premjeru woswjećiła

Budyšin (SN/bn). Składnostnje lětušeho jubileja 1619 załoženeje ewangelskeje wosady swj. Michała je superintendent Jan Malink knihu „Swj. Michał. Cyrkej – wosada – wsy“ wudał. Publikacija wobswětla w pjeć kapitlach stawizny nabožinskeho zhromadźenstwa kaž tež Bo­žeho domu, kotryž twori dźensa „zhromadnje ze Starej wodarnju najznaćiši archi­tektoniski ansambl Budyšina. Před 200 lětami bě tehdyši farar Mička w drohotnym zešiwku historiju wosady zjimał. Podobnje postupowaštaj fararjej Tyšer a Rjeda lětstotk pozdźišo. Z toho je mysl wurostła, nětčiši staw z knihu wotbłyšćować“, Malink nastaće publikacije na wčerawšej premjerje w Budyskej Michałskej cyrkwi rozłoži.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND