Pokiwy (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Plećenje korbikow nawuknyć

Choćebuz. Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu přeprošuje zajimcow jutře, sobotu, 23. nowembra w 10 hodź. na dźěłarničku „Swoje korbiki sami plesć“. W rumnosći twarjenja na Žylowskej dróze 37 móža wobdźělnicy tute rjemjesło pod wěcywustojnym nawodom nawuknyć.

Šansonowy koncert w muzeju

Budyšin. W Budyskim Serbskim muzeju spěwa Catherine Le Ray jutře, 23. no­wembra, w 19.30 hodź. Borboru. Je to hudźbna jězba z Parisa přez Brüssel do Göttingena mjez druhim z pěsnjemi Piaf, Brela abo Moustakija.

Nóc ze „stomperami“

Picnjo. W městačku Picnjo, znate tež delnjoserbskich rybarjow dla, wotměje so jutře wot 19 hodź. korčmarska nóc. Za zastup 10 eurow móža wopytowarjo we wosom korčmach livehudźbu dožiwić. W Jacobec kofejowni zahraja Zaspowscy dixieland stompery tež serbske štučki.

Kermušne reje w Delanach

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND