Protyka Wojerowskich towarstwow

srjeda, 16. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Čornochołmčanska nałožkowa skupina słuša k tym towarstwam Wojerec, ­kotrež předstajeja so w prěnjej protyce tamnišich towarstwow, wuhotowanej ­za lěto 2021. Profesionalne foto cyłeho mustwa ma protykowe łopjeno pyšić, na zadnjej stronje zhoniš zajimawosće wo towarstwje w interviewje. Torsten Kellermann z Kulowa přewza fotografowanje, kotrež je za wšitke cyłki darmotne. Pjenjezy dóstachu z fondsa „Čiń sobu!“, ideju projekta zrodźiło bě Marketingowe towarstwo za swójbny region Wojerecy. Hišće njejsu fototerminy wuknihowane, štóž ma zajim, njech so na wobroći. Foto: Katrin Demczenko

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND