Drohokamjeń za přichod poručenje

pjatk, 16. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Budyski krajny rada Michael Harig, jeho přirjadnica a zamołwita za projekt Birgit Weber, sakska ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch, Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora a předsyda zaměroweho zwjazka Sakski industrijowy muzej Ralf Burghart (wotlěwa) su wčera wobnowjenu Hórnikečansku Energijowu fabriku zjawnosći přepodali.  Foto: Gernot Menzel Budyski krajny rada Michael Harig, jeho přirjadnica a zamołwita za projekt Birgit Weber, sakska ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch, Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora a předsyda zaměroweho zwjazka Sakski industrijowy muzej Ralf Burghart (wotlěwa) su wčera wobnowjenu Hórnikečansku Energijowu fabriku zjawnosći přepodali. Foto: Gernot Menzel

Muzej energijoweje fabriki swjatočnje wotewrěli

Hórnikecy (SN/CoR). Při zwukach tra­dicionalneje pěsnje hórnikow „Glück auf, der Steiger kommt“, přednjeseneje wot hudźbneho ćaha Oberlichtenau, su wčera po tři lěta trajacym přetwarje Hórnikečansku Energijowu fabriku zjawnosći znowa přepodali. „Tónle muzej bě jónu najmoderniša briketownja Němskeje. Hórnistwo, energija a kameradstwo su łuži­sku dobu postajeli. Nadźijam so, zo mnozy wopytowarjo muzeja přichodnje spó­zna­ja, što su ludźo tule zdokonjeli, kajke­ bo­losće z tym zwisowachu a kak wulke su straty serbskeho sydlenskeho ruma byli“, podšmórny Budyski krajny rada­ Michael Harig (CDU). Wón witaše něhdźe wuzwolenych 200 hosći, mjez nimi wjacorych zapó­słancow zwjazkoweho a sakskeho krajneho sejma, měšćanostow kaž tež předsydu Domowiny Dawida Statnika. Jeho wosebity dźak słušeše dawarjam spěchowanskich srědkow a wšitkim, kotřiž běchu so na městnje wo zwoprawdźenje přetwara starali, ale tež jeho přirjad­nicy Birgit Weber, kiž měješe projekt na starosći.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND