Łužiski wjesny rum chcetaj zachować

srjeda, 21. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Arielle Kohlschmidt a Jan Hufenbach bydlitaj wot lěta 2009 w Přibuzku. Wědomje staj so wonaj za žiwjenje na wsy rozsudźiłoj. W lěće 2017 iniciěrowaštaj „Raumpionierstation Oberlausitz“, kotryž ma nawrótnikow a měšćanow na wsy wabić. Projekt žněje wulke připóznaće po cyłej Němskej.  Foto: Andreas Kirschke Arielle Kohlschmidt a Jan Hufenbach bydlitaj wot lěta 2009 w Přibuzku. Wědomje staj so wonaj za žiwjenje na wsy rozsudźiłoj. W lěće 2017 iniciěrowaštaj „Raumpionierstation Oberlausitz“, kotryž ma nawrótnikow a měšćanow na wsy wabić. Projekt žněje wulke připóznaće po cyłej Němskej. Foto: Andreas Kirschke

Přibuzčanaj podpěrujetaj nawrótnikow

Hnydom při zahrodźe wupřestrěwa so Nysowa niwa, wuprudźaca měr a idylku. Podłu niwy wjedźe kolesowarski puć Wódra–Nysa. „Bydlimy tam, hdźež druzy dowol činja“, měni grafiska designerka a wučerka yogi Arielle Kohlschmidt z Přibuzka (Klein Priebus) w gmejnje Krušwica, Zhorjelski wokrjes. W lěće 2009 zasydli so wona tu ze swojim partnerom Janom Hufenbachom. Bě to rozsud wutroby. Z wosomlětnym synom Jasperom słuša swójba dźensa kruće k wjesce ze 70 wobydlerjemi. „Wjes, kotraž hromadźe dźerži, dawa wěstotu“, staj Kohlschmidt a Hufenbach přeswědčenaj. Jako agentura „Blendwerck“ starataj so wonaj wo mnohe projekty za marketing, komunikaciju, grafikowy design, wustajeńcy, koncepty za rum a regionalne wuwiće. Z lěta 2017 załoženej syću „Raumpionierstation Oberlausitz“ pohonjataj měšćanow a nawrótnikow, na wjes ćahnyć. Spěchowałoj stej Hornjołužisku pioněrsku staciju w lětomaj 2017/2018 Swobodny stat Sakska a 2019/2020 Roberta Boschowa załožba přez program „Dobyćerjo nowiny/Neulandgewinner“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND