Trěbna diskusija

póndźela, 10. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hodźij (mm/SN). Na swojej hłownej zhromadźiznje wuradźowachu sobotu zastupjerjo dwurěčnych ewangelskich wosadow wo swojim přichodnym dźěle. Prěni króć wotměchu lětne schadźo­wanje Serbskeho wosadneho zwjazka napra­wy hygieny wobkedźbujo w Hodźijskej cyrkwi. Na reformaciskim dnju, 31. oktobra 2020, bu tudyši farar Krystof Rummel do zastojnstwa Serbskeho superintendenta zapokazany. W swojej rozpra­wje wón wuzběhny, zo bě loni 20 serbskich bohosłužbow w Michałskej, Poršiskej a Hodźijskej wosadźe, wjacore dwurěčne kemše běchu w Bukecach, Rakecach, Malešecach, Slepom a Wojerecach. Koronapandemije dla dyrbjachu wšelake zarjadowanja wupadnyć, mjez druhim serbski ewangelski kónc tydźenja a swójbne pućowanje. Lětsa pak chcedźa jej přewjesć, a to nazymu. Dalšej srjedźodobnej projektaj stej rewizija serbskeho lekcionara a spěwnik za dźěći a młodostnych. Městopředsyda Mato Krygaŕ hódnoćeše diskusije minjenych měsacow wokoło wutworjenja nowych wosadnych strukturow jako trěbne a intensiwne.
wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND