Borzdźidło ma dlěje płaćić

póndźela, 10. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Mnichow (dpa/SN). Bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) ma za móžne, zo zwjazkowe nuzowe borzdźi­dło koronawirusa dla po juniju dlěje płaćić da. „Bój přećiwo pandemiji na zakonskim zakładźe traje hač do 30. junija. Jenož,­ dokelž so zakoń skónči, njeje pandemija tola nimo“, rjekny Söder Mnichow­skim nowinarjam. Tež hdyž zdawa so třeća­ žołma pod kontrolu być, njesměli so slepić dać. „Hišće njejsmy dobyli.“

„Lubowacych“ žohnowali

Köln (dpa/SN). Po wšej Němskej su so dźensa „žohnowanske kemše za lubo­wacych“ w katolskej cyrkwi wotměli. Na nich­ chcychu tež homoseksualne poriki žohnować, byrnjež to Vatikan hakle njedawno wuraznje zakazał. Cyłkownje planowachu něhdźe sto Božich mšow, prěnje běchu hižo wčera. Akcija tajkeho rozměra je dotal jónkrótna. Předsyda Němskeje biskopskeje konferency Georg Bätzing iniciatiwu kritizuje: „Žohnowanske Bože słužby so jako instrument protesta njehodźa.“

Šćěpiwo za nad 60lětnych

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND