We Łužicy budu wučerjow wukubłać

srjeda, 30. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Podstupim (dpa/SN). Braniborska chce wučerjow za zakładne šule přichodnje tež w Złym Komorowje wukubłać. Z tym wutworja nimo Podstupimskeje uniwersity druhe wukubłanske stejnišćo. Kaž ministerstwo za wědomosć w Podstupimje wčera zdźěli, maja prěni studenća wučerstwa hižo w zymskim semestrje 2023/24 w Złym Komorowje ­studować započeć. Z přidatnymi studijnymi městnami krajne knježerstwo na wulku potrjebu wučerjow reaguje.

Braniborska ministerka za wědomosć Manja Schüle (SPD) ma zaměr za jara naročny. „Ale trjebamy wučerjow a trjebamy jich spěšnje“, wona wuzběhny. Za nowe wukubłanske kapacity chcedźa klětu přidatnje něhdźe 5,2 milionaj eurow a lěto na to něhdźe 7,1 milion eurow přewostajić. Ličba studowacych w Złym Komorowje budźe wobstatk koncepta, kotryž nětko zestajeja, kaž z wědomostneho ministerstwa rěkaše.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND