Sokoljo pokal sobu wzali

srjeda, 25. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Za mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki nadběhujetaj w hrajnej scenje najlěpši hrajer turněra Dawid Šołta (nalěwo) a Fabian Korjeńk (čo. 15).  Foto: Konstantin Hrjehor Za mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki nadběhujetaj w hrajnej scenje najlěpši hrajer turněra Dawid Šołta (nalěwo) a Fabian Korjeńk (čo. 15). Foto: Konstantin Hrjehor

Tydźenja bě Rakečanske sportowe towarstwo swójski halowy cup přewjedło. Njehraješe pak so w Rakecach, ale w Radworskej Slawiji. Cyłkownje nastupi sydom mustwow, kóždy hraješe přećiwo kóždemu. Přitomne běchu mustwa z Minakała, Ćiska, Njeswačidła, Małeho Wjelkowa a domjacy stajichu dwě mustwje.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Při zestawje mustwow zestupachu so Sokoljo do rynka. Woni turněr Rakečanskeho ST dobychu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND