Kotre piwo směmWam poskićić?

pjatk, 24. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Slepjan Max Chójčka pokazuje swoje zaparjenske čórbasy (Maischebottiche). W nich ma dołhi proces warjenja piwa swój započatk.Andreas Kirschke Slepjan Max Chójčka pokazuje swoje zaparjenske čórbasy (Maischebottiche). W nich ma dołhi proces warjenja piwa swój započatk.Andreas Kirschke

Slepjan Max Chójčka je sej swój són spjelnił a mału piwarnju załožił

Cyłych pjeć tydźenjow tajke prawe Slepjanske pilsenske trjeba, doniž zrałe njeje. Za warjenje piwa nimo sylneje ruki wosebje tež lubosć k detailej, sćerpliwosć a akribiju trjebaš. „Chcu ze swojim dźěłom něšto konkretne stworić – něšto, štož ludźi zwjesela a wokřewja,“ wopisuje 27lětny Max Chójčka přičiny, kotrež za jeho powołanskim sonom steja. W Slepjanskej korčmje swojeju staršeju „Sportlerklause“ sej wón wot spočatka lěta tutón són zwoprawdźa: mału piwarnju „Slepjanski piwowar“.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) W dohromady 90 piwowych sudach dawa Slepjan swoje tuchwilnje tři družiny piwa dozrawić.
dalši wobraz (2) Max Chójčka je z ćěłom a dušu piwarc. W lěće 2018 je swoje wukubłanje w klóšterskej piwarni Nowa Cala dokónčił. Tam je někotre lěta powołanske nazhonjenja zběrał, doniž so w lěće 2021 njerozsudźi swójsku piwarnju załožić.
dalši wobraz (3) Prěnja družina piwa, kotruž je Chójčka w swojim Slepjanskim piwowaru nawarił, rěka „Originalne Slepjanske pilsenske“.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND