Muž měra, kiž je z cunim słowompřećiwnika přewinył

pjatk, 24. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Serbska deputacija před kralom Friedrichom Awgustom III. 9. nowembra 1904: zady wotlěwa kubler Handrij Króna, kantor a wučer Jan Awgust Kapler, serbski zapósłanc Michał Kokla, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Jan Awgust Zoba, kantor Pětr Hila, sedźo wotlěwa: justicny rada Michał Cyž, farar Mikławš Žur, ewangelski farar Jurij Jakub, ewangelski farar Jan Pawoł Křižan-Hodźijski a dr. Arnošt Muka Serbska deputacija před kralom Friedrichom Awgustom III. 9. nowembra 1904: zady wotlěwa kubler Handrij Króna, kantor a wučer Jan Awgust Kapler, serbski zapósłanc Michał Kokla, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Jan Awgust Zoba, kantor Pětr Hila, sedźo wotlěwa: justicny rada Michał Cyž, farar Mikławš Žur, ewangelski farar Jurij Jakub, ewangelski farar Jan Pawoł Křižan-Hodźijski a dr. Arnošt Muka

Žiwjenje a skutkowanje fararja Jana Pawoła Křižana

Jan Pawoł Křižan bě wot lěta 1883 do 1923 farar w Hodźiju. Za předsydu Maćicy Serbskeje bu 1903 wuzwoleny. Tele wysoke čestne zastojnstwo wukonješe w duchu lubosće a z njewšědnej znajo­mosću 20 lět, doniž 22. februara 1923 njezemrě. Jeho samospisany žiwjenjoběh, jeho chronika Hodźijskeje wosady kaž tež jeho mnohe přinoški w serbskich časopisach su drohotne swědki z časa kónc 19./spočatk 20. lětstotka. Křižanowe stote posmjertniny su za Hodźijsku ewangelsku wosadu přiležnosć, zhromadnje z Maćicu Serbskej tohole swěrneho dušepastyrja wopominać.

Pochad, dźěćatstwo a wukubłanje

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Rownišćo fararja Jana Pawoła Křižana je na Hodźijskim kěrchowje, hdźež je sobustawojo wosady swěrnje hladaja.
dalši wobraz (2) Jan Pawoł Křižan SKA
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND