„Mějach sylzy radosće we wočomaj!“

pjatk, 24. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Mandźelskaj Beverley a Benno Gotzkec 1993 na horje Mount Rouse w staće Victoria. W dolinje za nimaj měješe z Rachlowa pochadźaca serbska Albertec swójba swoju farmu.ze zběrki Trudle Malinkoweje Mandźelskaj Beverley a Benno Gotzkec 1993 na horje Mount Rouse w staće Victoria. W dolinje za nimaj měješe z Rachlowa pochadźaca serbska Albertec swójba swoju farmu.ze zběrki Trudle Malinkoweje

Za awstralskej Serbowku Beverley Gotzky (1942–2023)

Z Awstralskeje je dóšła zrudźaca powěsć do Łužicy, zo je njedźelu, 5. februara, w starowni w Melbournje Beverley Gotzky w starobje 80 lět zemrěła. Wona bě potomnica serbskeju wupućowarjow Handrija Alberta z Rachlowa pod Čornobohom a Agnety Hajncec z Brězec pola Hrodźišća. Jako młodaj dorosćenaj běštaj wonaj 1848 zhromadnje Łužicu wopušćiłoj a so w Awstralskej woženiłoj. W Gnadenthalu w staće Victoria běštaj sej farmu na­twariłoj a sej swójbu z dźesać dźěćimi załožiłoj. 11. nowembra 1942 rodźena Beverley Agnes Curtis bě potomnica Albertec najstaršeho syna Jana.

Wot młodych lět hižo so Bev, kaž ju mjenowachu, za swój pochad zajimowaše, sej swoje serbske korjenje wot­krywaše a swoju wědu dalšim zajimcam dale dawaše. Serbsku rěč drje njeznaješe, ale po pochadźe čuješe so jako Serbowka.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Beverley Gotzky 1983 při rowje swojeju prjedownikow, serbskeju wupućowarjow Handrija a Agnety Albertec, na pohrjebnišću w Gnadenthalu
dalši wobraz (2) Beverley Gotzky 1992 na wopyće w Tarringtonje w staće Victoria, kotryž běchu w lěće 1853 Serbja załožili a Bukecy / Hochkirch mjenowali
dalši wobraz (3) Beverley Gotzky w drasće ewangelskich Serbowkow Budyskeho kraja w leće 1992 na serbskej wustajeńcy w Tarringtonje, bywšich Bukecach
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND