Na platformach kaž Instagram abo TikTok wuhladaš w po­slednim ...

pjatk, 12. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Na platformach kaž Instagram abo TikTok wuhladaš w po­slednim času častohdy krótke wideja, w kotrychž młodźi serbscy mužojo popularne spěwy do polka a folkoweho stila přenjesu. Je to skupina "PopSorben". Serbam su snano pod mjenom "Brankatschki" lěpje znaći. Tuta skupina wob­steji hižo wot lěta 2017, znajmjeńša oficialnje. Tež do toho hižo běchu čłonojo kapały w měnjatych wobsadkach na swje­dźenjach piskali. Sydom lět nětko potajkim hižo w samsnej wobsadce: To su Syman Hejduška, Jan Brězan, Julian Bulank, Syman Handrik, Dawid Cyž a Chrystof Cyž. Posledni mjenowany rozprawja w zwisku z nastaćom mjena skupiny: "Mój bratr Dawid dźěłaše wěsty čas pola twarskeho předewzaćela. Tutón měješe zdobom poćah k jednej hudźbnje wobdarjenej swójby z Budyšina, kotraž Brankačk rěka. Na twarnišću je tutón předewzaćel potom tež mojeho bratra husto žortnje z Brankačk narěčał. Někotre razy piskach­my potom za njeho na wšelakich swjedźenjach a tam so ludźom potom jako "Brankatschki" předstajichmy.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND