Foće: Milena WowčerjecHižo dołho je Milena Wowčerjec jako ...

pjatk, 12. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Foće: Milena Wowčerjec

Hižo dołho je Milena Wowčerjec jako spěwarka na serbskich a mjezynarodnych jewišćach znata. Wo jeje wotkryću hudźby a wizijach do přichoda je so Maximi­lian Gruber z njej rozmołwjał.

Młodych serbskich žonow drje w serbskej hudźbnej scenje přewjele nimamy. Kak sy ty k hudźbje přišła?

Hižo jako dźěćo sym rady spěwała. Jako běch 5 lět stara, mejach swój prěni solo-wustup pod nawodom Friedemanna Böhme w Budyskim Serbskim domje. W mojim dźěćatstwje a młodźin­skim času je mje hudźba potom stajnje přewodźała. Běch spěwarka w Chróšćanskej šoli, šulskim chorje na Wyšej šuli we Worklecach a w prěnjej serbskej kulturnej brigadźe. Tři lěta dołho sym pola pop-spěwarki a wučerki za spěwanje Anne Fox swój hłós a techniku spěwanja polěpšiła a so dale wukmaniła.

Kajke projekty sy dotal hižo zwoprawdźiła?

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND