Z elegancu so po parkeće hibać

pjatk, 19. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Pawoł Nowak z Wulkeje Nydeje přebywa rady we Wojerowskim starym měsće. Wosebje so jemu Dołha hasa lubi. Ze swojej Wojerowskej domiznu čuje so nadal zwjazany. Tu běše młodźinski měšćanski radźićel, tu je započał serbšćinu wuknyć. Pawoł Nowak z Wulkeje Nydeje přebywa rady we Wojerowskim starym měsće. Wosebje so jemu Dołha hasa lubi. Ze swojej Wojerowskej domiznu čuje so nadal zwjazany. Tu běše młodźinski měšćanski radźićel, tu je započał serbšćinu wuknyć.

Pawoł Nowak z Wulkeje Nydeje je rejowar a rejowanski sudnik a lubuje swój sport

Wulke wjeselo mjez přihladowarjemi je rejowanski turněr we Weißenfelsu zbudźił. Sta ludźi běše do měšćanskeje hale přišło. „Ze swojej rejowanskej partnerku a naju přećelemi z Altenburga, Wojerec a Lipska běch mjez nimi“, zhladuje 24lětny Pawoł Nowak z Wulkeje Nydeje na hnujacy po­dawk. Hromadźe z Joelinu Ermold (20) z Altenburga je wón loni w septembrje krajne mišterstwo Saksko-Anhaltskeje a Durinskeje we hłownej skupinje A, standardne reje, dobył. Z titulom krajneho mištra je młody rejowanski por do klasy S rejwanskeho sporta w zwjazkowej republice postupił.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Joelina Ermold z Altenburga a Pawoł Nowak rejujetaj wot lěta 2022 jako por na turněrach. Loni staj krajne mišterstwo Saksko-Anhaltskeje a Durinskeje we hłownej skupinje A, standardne reje, dobyłoj. Foto: Andreas Kirschke (horjeka), priwatne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND