Lubosćinska stawizna „Mjezy swětomaj“

pjatk, 26. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo modernych aspektow ma tež folklora w ptačokwasnym programje lětsa swoje krute městno. Pisane drasty a wjesołe choreografije skića zajimawu wotměnu.SN/Bojan Benić, Maćij Bulank (5) Nimo modernych aspektow ma tež folklora w ptačokwasnym programje lětsa swoje krute městno. Pisane drasty a wjesołe choreografije skića zajimawu wotměnu.SN/Bojan Benić, Maćij Bulank (5)

Ptačokwasny program Serbskeho ludoweho ansambla skići pisane dohlady do kreatiwnych hłójčkow wuměłcow

Marian Bulank a Kornel Kolembus staj za režiju a choreografije zamołwitaj.Bjaršec poboku je nowe wobličo na jewišću ansambla: Ignac Wjesela.Hač drje ma lubosć w dwěmaj swětomaj šansu, tole dyrbja sebi přihladowarjo ­sami wotkryć.

Dalše terminy předstajenjow:

 27. januara, 19.30 hodź

w Radworju

 28. januara, 16.00 hodź.

w Bukecach

 3. februara, 16.00 hodź.

w Chrósćicach

 3. februara, 19.30 hodź.

w Chrósćicach

 4. februara, 16.00 hodź. w Slepom

 10. februara, 16.00 hodź.

w Budyšinje

 10. februara, 19.30 hodź.

w Budyšinje

 11. februara, 16.00 hodź.

w Budyšinje

W Radworju, Chrósćicach a Budyšinje wječorne předstajenja z rejemi. Nimo toho poskićuja tam do a po předstajenju ćopłu jědź.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Wosebje choreografije kruch na lochke wašnje wobohaćeja. Balet wobswědčuje z nimi swoju kwalitu.
dalši wobraz (2) Chór, balet a samo orchester SLA su do keklije na jewišću na zwučene wašnje jako lóštna jednotka splećene.
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND