Feliks Šołta: „Informatika je kaž Lego za dorosćenych“

pjatk, 19. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Informatikar Feliks Šołta (nalěwo) z Hórkow bydli a dźěła w Berlinje a we Łužicy. Foto:  SN/Bojan Benić Informatikar Feliks Šołta (nalěwo) z Hórkow bydli a dźěła w Berlinje a we Łužicy. Foto: SN/Bojan Benić

Po kotrym stilu je čłowjek žiwy – to kóždy sam za sebje rozsudźi. A hdyž swoju spokojnosć z wašnjom žiwjenja zjawnje pokaza, je wón swój wosobinski lifestyle nadešoł. Za mnohich słuša dźěło z digitalnymi medijemi k tomu.

Hórčan Feliks Šołta je serbski informatikar w němskim, ně w mjezynarodnym swěće. Jeho dźensniši žiwjenski centrum njeje hižo Łužica, ale Berlin. Zakład toho, zo je so na studij IT podał, je jemu wopyt Kamjenskeho powołanskošulskeho gymnazija dał. Směraj, w kotrymž je so tam wukmanił, běštej IT a komunikaciska technika. Po maturje móžeše mjez matematiku a informatiku wolić. Wón je so za matematiku rozsudźił a poměrnje spontanje do Berlina šoł. Po jednym lěće pak je so přeorientował a informatiku studować započał. „Matematika je ryzy teorija. W informatice maš takrjec domjace nadawki, kotrež sej praktiske nałožowanje teoretiskich znajomosćow ža­daja. A to je za mnje bóle žiwe.“

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND