Małe wosobinske rozsudy z wulkim wliwom

pjatk, 19. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
34lětna Serbowka Sara Mičkec je w lěće 2023 swój doktorski studij w Instituće za slawistiku na Pólskej akademiji wědomosćow we Waršawje zakónčiła. Wot lěta 2016 do 2020 je jako šefredaktorka Rozhlada w našim nakładnistwje dźěłała. Wona bydli z mandźelskim w ladinskim dźělu Južneho Tirola. Foto: Iaco Rigo 34lětna Serbowka Sara Mičkec je w lěće 2023 swój doktorski studij w Instituće za slawistiku na Pólskej akademiji wědomosćow we Waršawje zakónčiła. Wot lěta 2016 do 2020 je jako šefredaktorka Rozhlada w našim nakładnistwje dźěłała. Wona bydli z mandźelskim w ladinskim dźělu Južneho Tirola. Foto: Iaco Rigo

Sociolinguistka Sara Mičkec je rěčnu praksu w serbsko-němskich swójbach katolskeje Hornjeje Łužicy přepytowała

Sara Mičkec je wot lěta 2008 do 2015 na Lipšćanskej uniwersiće w Instituće za linguistiku bachelorski a masterski studiji w předmjeće powšitkowny přirunowacy rěčespyt zabsolwowała. W lěće 2018 nastupi w Instituće za slawistiku na Pólskej akademiji wědomosćow we Waršawje swój doktorski studij, kotryž je 2023 ze zakitowanjom swojeje disertacije zakónčiła. Wo tutej je so Milan Pawlik z njej rozmołwjał.

Kak je k tomu dóšło, zo sće we Waršawskim Instituće za slawistiku Pólskeje akademije wědomosćow (IS PAN) swoje doktorske dźěło pisała?

S. Mičkec: Wuchadźišćo běše poprawom mój Erasmusowy lětny studijny přebytk we Szczecinje w lěće 2013, dokal běše mje tehdy Lipšćanski Institut za sorabistiku delegował. W tutym času sym mjez druhim konferencu Waršawskeje uniwersity k temje „wohrožene rěče“ jako hósć wopytała. Tam sym prěni raz přednošk swojeje pozdźišeje mentorki dr. hab. Nicole Dołowy-Rybińskeje słyšała.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Jedyn z rěčnych portretow dźěsća, w kotrymž je serbšćinu, jendźelšćinu a němčinu w čłowječej silueće zaměstniło. Instrumentelnu hódnotu wšelakich rěčow móžemy tu jasnje spóznać. Serbšćina ma wulki wosobinski wuznam a pleće so přez cyłe ćěło. Tež jendźelšćina dźěsću njewažna njeje. Podźěl a zaměstnjenje němčiny móhłoj na nišu prioritu rěče pokazować.z disertacije Sary Mičkec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND