W Sprjewinym młynje naslědnistwo rjadowane

pjatk, 10. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Za škleńcowu industriju produkuje twornja w Nowej Wsy mjez druhim lěsycowe papy, kotrež jednaćel Sascha Berwing tule pokazuje. Hromadźe stykane zaručeja wone wěsty transport škleńcow w kartonach.Axel Arlt (5) Za škleńcowu industriju produkuje twornja w Nowej Wsy mjez druhim lěsycowe papy, kotrež jednaćel Sascha Berwing tule pokazuje. Hromadźe stykane zaručeja wone wěsty transport škleńcow w kartonach.Axel Arlt (5)

Wopyt w tradiciskim swójbnym zawodźe w Nowej Wsy nad Sprjewju

Twarjenja w swětłej žołtej barbje hnydom při wjesnym zachodźe w Nowej Wsy nad Sprjewju kolesowarjam zawěsće do wočow bija, hdyž su woni ze směra Połpicy po puću k Bjerwałdskemu jězorej. Čista ležownosć nalěwo a naprawo dróhi kónc tydźenja snano tróšku wopušćena skutkuje, wot póndźele do pjatka tam pak čiłe žiwjenje knježi. To je areal tradiciskeho zawoda „Sprjewiny młyn“ na sewjerozapadźe Malešanskeje gmejny.

Runje je wulki běły sedłowy wlečak přijěł. Šofer ze swojeje kabiny skoči a so w zarjadniskim twarjenju přizjewi. Mjeztym wopušći firmowe nakładne awto z připowěšakom nakładowansku pře­strjeń mjez produkciskimi halemi. Procedura so wosom, druhdy samo dźesać razow w běhu dźěłoweho dnja wospjetuje a zwobraznja wobstajny produkciski kołoběh bjez wulkeho składa na městnje.

Z Noweje Wsy do Indiskeje

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Ze swójskimi nakładnymi awtami dodawaja kupcam skazane kartonaže. Wone na dźěłowych dnjach wosom do dźesać razow areal fabriki wopušćeja.
dalši wobraz (2) Tale mašina z Taiwana je najmłódša inwesticija. Wona produkuje wot lěta 2019 a wustorkuje na hodźinu 6 000 kartonow.
dalši wobraz (3) Předewšěm žony dźěłaja wudźěłki z połneho papjerca. Tu spinkuje Beate Noack stejace rjadowaki za nadawk z Budyšina.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND