„Wróćo zhladować, zachować, na přichod so měrić“

pjatk, 10. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Tute foto je Budyski fotografikar Jürgen Maćij w lěće 1986 njedaloko Rownoho „třělił“. Wón dokumentuje Serbowki w Slepjanskej dźěłanskej drasće při kałanju hromaka. Su to Marja Henčelowa, Elza Němcowa, Alwina Lěwina, Hana Głowkowa kaž tež Lena Nikelowa ((wotlěwa). Foto: Jürgen Matschie Tute foto je Budyski fotografikar Jürgen Maćij w lěće 1986 njedaloko Rownoho „třělił“. Wón dokumentuje Serbowki w Slepjanskej dźěłanskej drasće při kałanju hromaka. Su to Marja Henčelowa, Elza Němcowa, Alwina Lěwina, Hana Głowkowa kaž tež Lena Nikelowa ((wotlěwa). Foto: Jürgen Matschie

Poslednja Serbowka w Slepjanskej wosadźe, kotraž je wšědnje w serbskej drasće chodźiła, je njeboha

Hana Kowalowa z Brězowki je njedawno zemrěła – serbska narodna drasta je so tak doskónčnje ze zjawneho žiwjenja w Slepjanskej wosadźe zhubiła. Andreas Kirschke je so wo tutej historiskej cezurje z Julianu Kaulfürstowej, rěčnej motiwatorku projekta ZARI w tutym regionje, rozmołwjał.

Knjeni Kaulfürstowa, što sće začuwała, jako sće wo smjerći Hany Kowaloweje – poslednjeje žony, kotraž je Slepjansku drastu nosyła – zhoniła?

J. Kaulfürstowa: Hačrunjež wědźach, zo jednoho dnja tak daloko budźe, běch jara zrudźena. Nětko zwostawaja mi jenož hišće dopomnjenki na mnohe wutrobite zetkanja ze Serbowkami, kotruž su wšědnje w Slepjanskej narodnej drasće chodźili.

Maće to za kónc wosebiteho historiskeho wotrězka?

J. Kaulfürstowa: Tak bych to prajiła. Je to historiska cezura. Žiwa kultura a tradicija narodneje drasty we wšědnym žiwjenju stej so tu definitiwnje zhubiłoj.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Juliana Kaulfürstowa Foto: Hanka Šěnec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND