Přećiwnik klasu lěpši był

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – Póst Budyšin 0:4 (0:2)

Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Rawš, Šewc, Zynda, Materna, S. Bjeńš, Domaška, Kurjat (69. Kobalc), Janca (46. K. Matka), M. Matka, Korjeńk

Duel přećiwo koparjam Pósta Budyšin skónči so za Sokoł z jasnej poražku – a to bě w porjadku tak. Wot spočatka běchu hosćo robustniši, agilniši a wuhrachu sej dobre składnosće. Sokoljo mějachu wulke ćeže, bul w swójskich rjadach dźeržeć. W 6. min. docpě dołha třělwa Budyskeho nadběhowarja. Wrotar Sokoła Chrystof Gloxyn pak wosta na liniji stejo, a tak njeměješe přećiwnik ćeže, z pjeć metrow do čorneho trjechić. Hosćo wuhrachu sej dalše móžnosće, kiž pak dźěchu wšě pó­dla wrotow. Po poł hodźinje steješe 0:2, ­jako dalši kopar Pósta Budyšin po kombinaciji ze zdalenosće dwanaće metrow nisko trjechi.

Titul wicemištra sej wubědźili

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Pjeć dobyćow, jedyn remis a jenička poražka postarachu so wo wulkotne druhe městno Worklečanskich koparskich přećelow na 14. fanowych mišterstwach FC Energije Choćebuz. Přećiwo Choćebuskim kickeram 2016 su woni 3:0 dobyli. Wrota docpěchu Dawid Matik, Tomaš Čornak a Tobias Hejduška. Wrota Tomaša Cuški a Richarda Kmjeća přećiwo teamej VKL Soccer Choćebuz zawěsćichu jim dalše tři dypki po dobyću 2:1. Jeničce pozdźišemu dobyćerjej wubědźowanja Collettivo Bianco Rosso serbscy hrajerjo z 0:2 podležachu. A to bě jich jenička poražka w běhu turněra.

Dalši wuspěch 1:0 wokoło najlěpšeho třělca dnja Tomaša Cuški zaručichu sej čornokošlacy přez wrota Cuški přećiwo kolektiwej Frontside. Samsny wuslědk docpěchu přećiwo Južnobraniborskim kadlam (Čornak). Z dobyćom 2:1 skónči so šeste zetkanje. Za chowancow Handrija Bjedricha trjechištaj Matik a Hejduška. K zakónčenju hrajachu 1:1 přećiwo Fanowemu klubej Delnja Łužica (Kmjeć).

Njekoncentrowanosć k poražce wjedła

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

ST Ćisk – SJ Chrósćicy 5:2 (2:1)

Zestawa SJC: Králíček – Cyž, Sentiwan, Hrdlitschka, Šiman, M. Zahrodnik, Henčl, Runt, Žur, G. Zahrodnik (65. Młynk), Němec (83. Bogusz)

33. Hušćanski parkowy běh wotměty

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Serbscy starterojo sobu na prědnich městnach

W lěće 1986 přewjedźe Sportowe zjednoćenstwo Huska prěni króć wurisanje běharjow, kotrež njeje wot toho časa ženje wupadnyło. Kóžde lěto wubědźowachu so tam serbscy atleća sobu, a to přeco dosć wuspěšnje.

Na 33. Hušćanskich parkowych běhach je tež dźesatk Serbow mjez cyłkownje 282 atletami swoju spěšnosć a wutrajnosć z brawuru měriło. Wubědźowanja hódnoćachu tam za rjadnu lisćinu Wopačanski cup běharjow.

Jednotliwe čary běchu 1,0/2,0/6,5 a 13 km. Na 1,0 km a 2,0 km wubědźowaše so cyłkownje 122 młódšich a staršich šulerjow, a k tomu tři předšulske dźěći. Wuběrnje wobstali su na běhu 1,0 km pod wosom lětami hnydom třo Bejmakec hólcy z Radworja: Caspar-Dominik (rodź. 2013 – 7:50 min), Benjamin (rodź. 2016) a Julian (rodź. 2011), wobaj běštaj po 8:12 min w cilu! Gratulaciju!

Wuslědki (05.06.18)

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Mužakow – Nowosólc-Hródk 2:1 (2:1)

ST Ćisk – SJ Chrósćicy 5:2 (2:1)

Nowe Město – Sprjewja 6:0 (3:0)

Drježdź.-Strěžin – Oderwitz 02 2:0 (1:0)

ST Trjebin – Laubegast 1:4 (1:3)

Borea Drježdź. – Neugersdorf II 1:4 (1:1)

SG Weixdorf – Drježdźanski SC 3:4 (1:3)

1. FSV Nowosólc-Hródk 24 68 : 31 51

2. LSV Nowe Město 24 68 : 41 49

3. Laubegast 24 60 : 43 45

4. Čerwjeno-běli Mužakow 24 54 : 33 42

5. SZ Drježdźany-Strěžin 24 50 : 29 38

6. FC Neugersdorf II 24 50 : 39 36

7. ST Horni kraj-Sprjewja 24 50 : 44 33

8. ST Ćisk 24 45 : 50 33

9. FSV Oderwitz 02 24 50 : 51 32

10. SG Weixdorf 24 46 : 47 31

11. SJ Chrósćicy 24 37 : 56 26

12. SC Borea Drježdźany 24 45 : 71 24

13. ST Trjebin 24 28 : 74 22

14. Drježdźanski SC 24 43 : 85 12

Hóstni koparjo prěni połčasdospołnje zaspali

póndźela, 04. junija 2018 spisane wot:

Wojerowski FC – Sokoł Ralbicy/Hórki 4:2 (3:0)

Zestawa hosći: Ch. Gloxyn – Rawš, ­Korjeńk, Janca, Domaška, Materna, K. Matka, M. Matka, D. Gloxyn (46. Młynk), Kobalc, Brězan

Předznamjenja do hry běchu wšo druhe hač optimalne, dokelž Sokołej Ralbicy/Hórki hnydom třo stajni koparjo pobrachowachu. Tuž so mustwo nimale same nastaji. Hosćo chcychu defensiwnje kompaktnje stać, tak dołho kaž móžno nulu dźeržeć a prědku konterować. To pak so jenož hač do 13. min. poradźi. Wojerowčenjo nadběhowachu přez swoju spěšnu lěwu stronu a Kevin Gaede posłuži Erika Lanzkeho, kiž k 1:0 přetwori. Jeno tři mjeńšiny pozdźišo docpěchu woni dalše wrota znowa přez lěwu stronu. Tónraz běše Gaede wuspěšny. Sokoljo so trochu zhrabachu, móžnosće pak sej žane njewuhrawachu. Nawopak, do połčasa trjechi Lanzky 3:0 (36.).

Wjacore sta koni, jěcharkow a jěcharjow z Němskeje, Čěskeje kaž tež Pólskeje a k tomu mnozy přihladowarjo wobdźělichu so wot pjatka do wčerawšeho w Holešowskej Dubrawce na druhim třikrajowym jěchanskim turněrje za dorost a na wokrjesnych mišterstwach Budyskeho wokrjesa. Kulowčanka Magdalena Šeferec (na wobrazu) na přikład docpě ze swojej wosomlětnej kobłu Kandela R jedne druhe městno na mišterstwach w skakanju. Foto: Jörg Stephan

SGB je nowy wokrjesny mišter

póndźela, 04. junija 2018 spisane wot:

Pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su 51. sezonu wokrjesnych mišterstwow při wysokim saku bjez poražki zakónčili a sej znowa titul zawěsćili. Wot lěta 1992 je to nětko jědnaty pokal, kotryž pyši witrinu SGB.

Widźał, słyšał, napisał (04.06.18)

póndźela, 04. junija 2018 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Sport (01.06.18)

pjatk, 01. junija 2018 spisane wot:

Třikrajowy turněr za dorost

W Holešowskej Dubrawce přewjedźe Njeswačanske jězdne a jěchanske towarstwo prěni kónc tydźenja w juniju tři­krajowy turněr z dorostowymi jěchar­kami a jěcharjemi z Němskeje, Pólskeje a Čěskeje. Runočasnje wuhotuja tam wo­krjesne jěchanske mišterstwa wokrjesa Budyšin. Dohromady wočakuja 2 000 wopytowarjow.

Druhi běh za dumpery

W Bad Freienwaldźe sewjerowuchodnje Berlina změja dumperowcy njedźelu, 3. junija, swój druhi běh motorsporto­weje sezony 2018. Kwalifikaciske běhi su wot 11 do 12 hodź. planowane, hódnoćenske běhi potom wot 13.30 hodź. Přizamknje so mytowanje dobyćerjow. Prěni běh w Adelsdorfje je André Grafe (Adelsdorf) před Thomasom Neumannom (Adelsdorf) a Marcusom Donatom (Baćoń) dobył. Amtěrowacy němski dumperowy mišter Filip Kral z Róžanta wobsadźi tam jeno 4. městno.

Běhi wo pokal Andrickeho

nawěšk

nowostki LND