Znowa wuspěšne zarjadowanje

póndźela, 24. septembera 2018 spisane wot:

Na lětušim Budyskim běhu z wutrobu je so nimale 2 000 šulerjow a wučerjow wobdźěliło. Zhromadnje naběžachu na Bu­dyskej Młynkec łuce 25 600 eurow za dobry zaměr.

Traktor Malešecy – SJ Njebjelčicy 2:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Lehmann – Meier, Swakon, Krygar, Günther, Handrik, Benad, Metasch (58. Hoferichter), Seiler (80. Schmidt), Schwurack, Bolz

Zestawa hosći: Hahn – Haška (70. Čornak), Wagner, Plaettner, Šołta, Lejnart (62. Cyž), Korjeńk, Hrjehor, Pawlik, Domš

Posledni raz zetkaštej so koparskej mu­stwje w Malešecach před dwanaće lěta­mi, a to we wobwodnej klasy, a hra­ještej tehdy 0:0. Nětko pak steještej sej z wo­młodźenymaj zestawomaj znowa na­přećo. Wobě koncentrowaštej so w prě­nich mjeńšinach na škit swójskich wrotow, čehoždla njedowolištej žane wulke šansy. Hosćo mějachu w 7. min. prěnju składnosć, ale domjacy wrotar třělwu wuspěšnje wotwobara. Na tam­nej stronje třěli Metasch swobodnje stejo bul snadnje nimo (13.). W 25 min. po­spyta so Njebjelčan Korjeńk z dalokotřělwu, kotraž pak dźěše wyše łaty. Swoju naj­lěpšu šansu měješe Wagner za hosći, kiž z dobreje pozicije bul snadnje nimo zhłójčkowa (39.). Malešenjo mějachu přez Metascha (40.) a Benadu (42.) dalšej móžnosći, ale wobaj hrajerjej njemějštaj wuspěch. Tuž so prěni połčas ze sprawnym 0:0 skónči.

Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Jedenáctka, to je moje místo!“, rjekny mi njedawno přećelny rentnar z Českich Budějovic. Tuž hnydom stanych a so zamołwich. Wobaj smój mjenujcy načolnu hru druheje čěskeje kopar­skeje ligi mjez Dynamom České Budějovice a mustwom FK Ústí nad Labem wopytałoj a běchmoj mjez nimale 2 000 přiwisnikami. Běch tři tydźenje w stolicy južnych Čech a wobdźělich so tam na rěčnym kursu. Hnydom prěni tydźeń dóstach z Łužicy pokiw, zo wočakuje w koparskim stadionje Střelecký ostrov (kupa třělcow) třeći prěnjeho tabulki. Šansu, ­šlagrowu partiju widźeć, nochcych wězo zapasć.

Wuslědki (24.09.18)

póndźela, 24. septembera 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga stafla II

1. ST Lubuš 6 15 : 5 13

2. HZ Łaz/Běły Chołmc 6 14 : 6 13

3. ST Marijina hwězda 5 12 : 4 12

4. ST Ćisk II 5 11 : 4 12

5. Traktor Malešecy 5 11 : 5 12

6. Wojerowski FC II 5 11 : 6 11

7. ST 1896 Wulka Dubrawa 5 13 : 8 8

8. SJ Njebjelčicy 6 6 : 8 8

9. HZ Wulke Ždźary 5 6 : 4 7

10. SV Haselbachtal 5 7 : 10 6

11. FSV Łuty 5 6 : 7 5

12. SJ Chrósćicy II 5 6 : 8 4

13. HZ Rakecy II/Šćeńca 6 5 : 16 3

14. ST Nadrózna Hrabowka 5 3 : 16 0

15. ST Mały Wosyk 6 5 : 24 0

Sport (21.09.18)

pjatk, 21. septembera 2018 spisane wot:

Přewjedu dalši WORKWUB

Třeći raz přewjedu jutře, sobotu, we Worklecach WORKWUB (Worklečanske wubědźowanje). Wurisanje swójbow je wosebity podawk wulkim kaž małym sportowcam. Młode wjesne swójby a Viktoria Worklecy su znowa wotměnjawy program zestajeli. Wot 14 hodź. smědźa so mali sportowcy w mjetanju bulika, dalokoskoku a sprinće wupruwować. Paralelnje k tomu budźe w sportowej ­hali wolejbulowy turněr „Viki“ z wólnočasnymi mustwami. Wot 15.30 hodź. poskića w stanje na sportnišću kofej a tykanc a program za dźěći. Wot 16.30 hodź. wubědźuja so na parcoursu přez za­dźěwki. Mjez druhim hódnoća tež najlěpši kostim.

Domjaca premjera noweho cyłka

Swój prěni domjacy hrajny dźeń změje nowowutworjene wolejbulowe mustwo žonow Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy jutře w Pančičanskej sportowni. Tam nastupja wot 14 hodź. přećiwo JTVG Koblicam a Kupoji-Nowej Łuce.

Dalše wolejbulowe hry muži:

29.09. 14:00  Viktoria Worklecy –

  TSV Niederoderwitz

  Viktoria Worklecy –

  OSSV Kamjenc

20.10. 14:00  TSV Kundraćicy –

  Viktoria Worklecy

Kónctydźenska kopańca

Poradźeny zazběh do sezony

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

ST 1896 Wulka Dubrawa – Viktoria Worklecy 0:3 (17:25, 16:25, 23:25)

Wuslědki (19.09.18)

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga-stafla II

Łuty – Wojerecy II1:1 (1:1)

Wulke Ždźary – Lubuš 0:2 (0:1)

Wulka Dubrawa – Mały Wosyk 6:1 (2:0)

Malešecy – Njebjelčicy 2:0 (0:0)

Marijina hwězda – Běły Chołmc 2:1 (1:1)

Ćisk II – Rakecy II/Šćeńca 3:0 (2:0)

Nadr. Hrabowka – Haselbachtal1:4 (1:0)

1. ST Lubuš 5 14 : 4 12

2. ST Marijina hwězda 4 10 : 1 12

3. ST Ćisk II 5 11 : 4 12

4. Traktor Malešecy 4 9 : 2 12

5. HZ Łaz/Běły Chołmc 5 11 : 6 10

6. Wojerowski FC II 4 8 : 4 8

7. SJ Njebjelčicy 5 5 : 7 7

8. 1896 Wulka Dubrawa 4 10 : 7 5

9. FSV Łuty 4 5 : 6 4

10. HZ Wulke Ždźary 4 3 : 4 4

11. SJ Chrósćicy II 4 5 : 7 3

12. SV Haselbachtal 4 4 : 8 3

13. HZ Rakecy II/Šćeńca 5 4 : 13 3

14. ST Nadrózna Hrabowka 4 3 : 13 0

15. ST Mały Wosyk 5 5 : 21 0

wokrjesna klasa-stafla I, čoło tabulki

1. Módro-běli Minakał 5 18 : 3 13

2. ST Mały Wjelkow 5 18 : 11 10

3. ST Budyšin II 4 16 : 5 9

4. Budissa 08 Budyšink 4 5 : 7 6

5. Zeleno-běli Bukecy II 4 9 : 15 6

6. ST Wjelećin II 4 14 : 14 5

7.  HZ Wulka Dubrawa II/Radwor II 5 12:13 4

8. ST Horni kraj-Sprjewja III 4 6:8 4

9. ST Bart II 3 4:7 3

10.  HZ Wjernarjecy II/Wjazońca II 4 2:21 0

wokrjesna klasa stafla II

ST Hodźij II - ST Porchow II 5:0 (1:0)

TSV Wjazońca - SG Frankenthal II 4:0 (2:0)

HZ Germania Biskopicy/Biskopičanske KT III - SG Steinigtwolmsdorf 1:2 (1:0)

HZ Mały Wosyk II/Pančicy II - ST Drjewnica 1:3 (1:1)

1. SG Steinigtwolmsdorf 4 16:3 12

2. ST Drjewnica 5 20:10 10

3. SV Großharthau 4 17:6 8

4. TSV Wjazońca 3 8:2 7

5. HZ Mały Wosyk II/Pančicy II 5 13:11 7

6. HZ Germania Biskopicy/Biskopičanske KT III 4 7:7 4

7. ST Hodźij II 4 7:14 3

Blidotenisowa sezonazahajena

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Prěnje blidotenisowe mustwo DJK Konjecy je do hrajneje doby 2018/2019 w prěnjej wokrjesnej lize z poražku startowało. Pola TTC Wojerec II su sportowcy z Delan ze 4:11 podleželi. Pola dwójkow móžeštaj jeničce Maćij Kokla/Alojs Čóška dypkować, tak zo domjacy po prěnim kole z 2:1 nawjedowachu. W hrach jednotliwcow so ličba dypkow na stronje hosći wulce njepolěpši. Pětr Bejma zapisa sej dwaj ličakaj, André Čórlich jedyn. Maćij Kokla, Alojs Čóška, Michał Elstner a Frank Šołta mějachu swoju lubu nuzu ze swojim přećiwnikom, tak zo wostachu wšitcy bjez dypka.

W druhej wokrjesnej lize dyrbješe nowačk ST 1922 Radwor pola sylneho mustwa ST Hornja Hórka nastupić a přěhra tam 5:10. Z optimalnymi 2,5 dypkami bě Matijas Žur najlěpši Radworčan. Tež Gerat Kral z połdra a Markus Jurk z jednym dypkom běštaj ze sobu spokojom.

Młodźi dźiwi k zazběhej dobyli

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:
Prěnje wolejbulowe mustwo Viktorije Worklecy je we wuchodosakskej wobwodnej lize z dobyćom 3:0 do hrajneje doby 2018/2019 startowało. We Wulkej Dubrawje móžachu młodźi dźiwi najebać wotchadaj wšitke tři sadźby (25:17, 25:16 a 25:23) za sebje­ rozsudźić. Do sezony běštaj Worklečanow stajnaj hrajerjej Stephan Wjeńka (do Budyšina) a Jurij Lipič (do Drježdźan) wopušćiłoj. Wjace k prěnjej partiji sezony zhoniće w jutřišim wudaću. Swój prěni domjacy hrajny dźeń změje serbska šestka 29. septembra wot 14 hodź. we Worklečanskej hali. Foto: Jörg Stephan

25. jubilejny měšćanski běh – wuslědki dorosta

Na 25. jubilejnym měšćanskim běhu w Budyšinje je so 8. septembra na distancomaj 1,2 km a 1,8 km we wotpowědnych starobnych skupinach wospjet tójšto sportowcow Serbskeje zakładneje šule Budyšin (SZŠB) a Serbskeje wyšeje šule Budyšin (SWŠB) wubědźowało.

Najwuspěšniši běchu w swojej wotpowědnej starobnej skupinje:

1,2 km U8 – 4. městno Klemens Glöß (SZŠB) – 5:35 min a 9. městno Ella Düringec (SZŠB) – 6:17 min

1,2 km U10 – 1. městno Jarek Schade (SZŠB) – 4:38 min a 3. městno Jitka Schadec (SZŠB) – 5:16 min

1,2 km U12 – 10. městno Tjark Schulze (SWŠB) a 5:06 min – 31. městno Luna Buhrdel (SWŠB) – 5:52 min

1,8 km U14-U20 – 55. městno Collin Bork (SWŠB) – 8:29 min a 20. městno Hanna Neterec (SWŠB) – 9:10 min

Někotři atleća Budyskeje Serbskeje šule startowachu za swoje sportowe zjednoćenstwo, w kotrymž we wotpowědnej sportowej disciplinje trenuja a so tež wubědźuja.

nawěšk

nowostki LND