Wuslědki (11.08.15)

wutora, 11. awgusta 2015 spisane wot:

wokrjesna wyša liga

Hnašecy/Dobruša – Póst Budyšin 2:1(1:0)

Kulow – Rakecy 1:1 (1:1)

Połčnica – Chrósćicy 0:2 (0:1)

Kumwałd – Großröhrsdorf 4:0 (2:0)

Wachau – ST Ćisk 3:5 (2:1)

LSV Hory – Ramnow 5:0 (2:0)

Wjelećin – Łuty 3:3 (1:2)

Ralbicy/Hórki – Kinspork 6:1 (3:0)

1. Ralbicy/Hórki  1  6  :  1  3

2. LSV Hory  1  5  :  0  3

3. Kumwałd  1  4  :  0  3

4. ST Ćisk  1  5  :  3  3

5. Chrósćicy  1  2  :  0  3

6. Hnašecy/Dobruša  1  2  :  1  3

7. Łuty 1   3  :  3  1

7. Wjelećin  1  3  :  3  1

9. Kulow  1  1  :  1  1

9. Rakecy  1  1  :  1  1

11. Bukecy  0  0  :  0  0

12. Póst Budyšin  1  1  :  2  0

13. Wachau  1  3  :  5  0

14. Połčnica  1  0  :  2  0

15. Großröhrsdorf  1  0  :  4  0

16. Kinspork  1  1  :  6  0

17. Ramnow  1  0  :  5  0

„Mnohim pobrachuje trěbna wola“

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:

Sobotu startowaše tež krajny koparski ligist Jednota Kamjenc do noweje­ sezony. Pola postupnika z Taucha docpě tón hižo w 12. min. nawjedowanje přez Ondřeja Novotneho. Krótko do połčasa přijimachu hosćo po róžku 1:1, štož bě zdobom kónčny wuslědk. Z dypkom trenar Jednoty Frank Ričel wězo spokojom njebě, kritizujo wosebje wužiwanje šansow. Do hry bě so Hanspeter Benad z Ričlom zetkał, je z nim minjenu sezonu wuhódnoćił a so tež za zaměrami noweje hrajneje doby prašał.

Knježe Ričlo, minjenu hrajnu wobsadźi Jednota Kamjenc 10. městno w tabulce krajneje ligi. Sće z tym spokojom?

F. Ričel: Naš cil bě jednocyfrowe městno, štož njejsmy docpěli. Mjez druhim su nam dypki wotćahnyli. Ale mějachmy tež mnohich zranjenych hrajerjow (Wochnik, Cyž, Nulíček, Schiring), a tohodla smy w sezonje tež swój rytmus zhubili. Z dobrym kónčnym spurtom pak smy sej klasu zawěsćili a tak běch z mustwom samo na sebi w kóždym wokomiku dosć spokojom.

TSV Połčnica ­

– SJ Chrósćicy 0:2 (0:1)

Zestawa hosći: Klimant – Šafář, Bětnar, Runt, Dórnik, Młynk (88. Domš), M. Zahrodnik, Domaška, F. Zahrodnik, Šmit (80. Budar), Žur (86. Bogusz)

Sobotu podachu so Chróšćanscy koparjo na hru do Połčnicy, hdźež startowachu do noweje sezony wokrjesneje wyšeje ligi. Po tym, zo běchu chowancy noweje trenarskeje dwójki Runt/Latkolik přihotowanske hry přećiwo Budissy II, Radworjej a Njebjelčicam chětro wuspěšnje absolwowali (jónu njerozsudnje a dwójce­ dobyli), steješe jim nětko chětro robustne Połčničanske mustwo napřećo.

Dokelž prěnjemu mustwu (hišće) někotři akterojo k dispoziciji njejsu, dyrbješe hrajer a trenar Pavel Runt kader na někotrych pozicijach přestajić. Michał Młynk, kiž bě so w přihotach na sezonu derje prezentował, startowaše wot spočatka runje tak kaž Maksimilian Zahrodnik. Nimo toho steješe wrotar Bosćij Klimant po dołhim času zaso w klětce prěnjeho mustwa.

Rewanša so nětko poradźiła

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Kinspork/Łužnica 6:1 (3:0)

Zestawa domjacych: Gloxyn – Matka, B. Bjeńš, B. Bejma, Lulak (65. Korjeńk) S. Bjeńš, Šołta, T. Bejma (73. Čórlich), Wałda, Kurjat, Domaška

Wčera, njedźelu, dojědźe sej z Kinsporkom/Łužnicu do Ralbic postupnik do wokrjesneje­ koparskeje wyšeje ligi. Z přećiwnikom měješe Sokoł hišće kokošku skubać, wšako bě minjeny čas dwójce přećiwo njemu z pokala zlećał.

Z nowymi trikotami Sokoł wot wšeho spočatka pokaza, štó je šef na hrajnišću. Hósć spyta wosebje z robustnym ćěłom a druhdy tež njefairnymi foulemi domjacych z koncepta přinjesć. To pak so jemu njeporadźi, wšako njedachu so domjacy prowokować a sami mócnje napřemo dźeržachu.

Wulosuja skupiny

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:
Dźensa wječor pozastanje lětuša beach-tura Radija Satkula w Kulowcu. Tam trenuja mustwa posledni raz do wulkeho turněra přichodnu póndźelu w Miłoćicach. Dźensa wot 18.30 hodź. pak jenož njehraja. Wosrjedź wusyłanja Satkule wulosuja skupiny za Miłočanski beachvolleyballowy turněr, kotryž je hižo wot minjeneje póndźele wuknihowany.

MC Jawora w horće pobyła

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:
Měrćin Špitank wot MC Jawory poby w prózdninskim času w Pančičanskim horće, kotryž je w nošerstwje CSB, zo by tam za motorsport wabił. Mjez druhim je něhdyši jězdźer z dźěćimi wobruče měnjał, parcours natwarił, je jim materialije w připowěšaku pokazał a wšelake wulkosće motorskich předstajił. Měrćin Špitank nawjeduje w Ralbicach a Worklecach cyłodnjowski poskitk motocrossa a dźěćom na te wašnje zmóžnja, so z tutym wosebitym sportom spřećelić. Snano je tež w Pančičanskim horće tón abo tamny pódla, kiž budźe za něšto lět z motorskim po Jaworskej Kaponicy jězdźić. Foto: CSB

Wuslědki (10.08.15)

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:

Krajna liga

BSC Freiberg – Rapid Kamjenica 0:5 (0:2)

FC Grimma – Reichenbach 2:1 (1:1)

FC Eilenburg – Glauchau 1:1 (0:1)

Zhorjelc – BSG Chemija 1:1 (0:0)

Pirna-Copitz – Heidenau 1:0 (1:0)

Taucha – Kamjenc 1:1 (1:1)

Wocl Riesa – Hohenstein-E. 2:0 (0:0)

Markkleeberg – FSV Zwickau II 3:3 (2:1)

Sport (07.08.15)

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:

Kónctydźenska kopańca

Regionalna liga ma swobodny hrajny dźeń, w krajnej lize, krajnej klasy a we wokrjesnej wyšej lize so sezona započina.

08.08. 15:00 Taucha – Jednota Kamjenc

08.08. 15:00 Budissa II – Radebeul

08.08. 15:00 Kulow – Rakecy

08.08. 15:00 Połčnica – Chrósćicy

09.08. 15:00 Ralbicy/Hórki – Kinspork

08.08. 15:00 Njeswačidło – Budissa

08.08. 15:00 Neugersdorf – Biskopicy

08.08. 15:00 Njebjelčicy – Kulow II

07.08. 18:30 Mar. hwězda – Ralbicy II

Volleyballowy turněr

Wohnjowa wobora ze Smjerdźaceje wuhotuje kaž hižo minjene lěta jutře volleyballowy turněr. Za to su Smjerdźečenjo tři hrajnišća na trawniku spřihotowali. Štóž chce hišće mustwo přizjewić, njech­ so přez Facebook pola Michała Vaceka, Matthiasa Krala abo Martina Schöny naprašuje. Nastupić smědźa cyłki ze štyri­ do šěsć hrajerjemi. W 13.30 hodź. prěnju hru zahwizdaja, poł hodźiny do toho so wšitke cyłki zetkaja.

Za ironman so přizjewić

Hosćo wo klasu lěpši byli

štwórtk, 06. awgusta 2015 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – SJ Chrósćicy 1:7 (0:4)

Při horcym wjedrje witaše Njebjelčanski koparski cyłk minjenu njedźelu dalšeho sylneho přećiwnika. Chróšćenjo ze štyrjomi čěskimi hrajerjemi partiju wot spočatka postajachu a hižo po dźesać mjeńšinach přez Žura a hóstneho Čecha z 2:0 nawjedowachu. Dwě do tři šansy sej Njebjelčenjo přiwšěm nadźěłachu. Po rjanym­ přihoće Lejnarta pak Ričel přesłabje wotzamkny. A po spěšnym a dobrym posłuženju Čornaka přez Cyža storči Chróšćanski wrotar nisku třělwu z poslednim zasadźenjom k róžkej. Hišće do połčasa zwyšichu hosćo přez Zahrodnika a znowa Žura na 4:0.

Po přestawce docpě sylnje hrajacy Žur z hłójčkowanjom po wólnym kopje swoje třeće wrota. Čestne wrota za SJ Njebjelčicy poradźichu so młodemu Ričlej, kiž přewiny wrotarja z wysokej třělwu (63.). Na to pak hnydom zaso Čech do čorne­ho­ trjechi, a kónčny wuslědk 1:7 postaji pjeć mjeńšin pozdźišo Runt. Z mjerwjeńcy před Chróšćanskej klětku pak nje­dóstašej Ričel a Lejnart bul do klětki­ (73.). A w poslednjej mjeńši­­­­­­­­nje wotwobara hóstny wrotar nisku třělwu Čornaka­ runje­ hišće­ tak na wrotowej liniji­.

Partije wokrjesneho pokala

štwórtk, 06. awgusta 2015 spisane wot:

Sobotu a njedźelu, 22. a 23. awgusta, wuhraje­ so prěnje koło wokrjesneho koparskeho pokala. Prěnje mustwa su z wjetšeho dźěla hižo koło dale, za to dyrbja­ najprjedy raz rezerwy jednotliwych sportowych towarstwow nastupić. Sćěhowace duele ze serbskim­ wobdźělenjom su wulosowane:

SJ Chrósćicy II – TSV Wachau II

Zeleno/Běli Sepicy II – Ralbicy/Hórki II

Łužica Wojerecy II – Marijina hwězda II

SV Seeligstadt – SJ Njebjelčicy IISN

HSSL23

nowostki LND