Protyka (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Pjatk 3.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje za swójby: „Fantastiske pućo­wanje dr. Dolittlea“

Sobotu 4. a 5.7.   Antikske a čaporowe wiki na Mortkowskej Jakubec­ twjerdźiznje (stajnje 8 do 18 hodź.)

   Prěni kreatiwny hermank w Jiłočanskej (Eulowitz­) „Herbskej grychće“

Sobotu 4.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Perfektne potajnostwo“

Njedźelu 5.7. 11:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Lětni són“ w Zarěčanskej­ Konsumowej galeriji

  14:00 Dźiwadło en miniature na Wojerowskej Piwarskej­ hasy

  16:00 Koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Kóž­dom lu­dej swoje dudy“ z dudakom Handrijom Henčlom w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje „Greta“ činohrajneho studija Budyske­ho Němsko-Serbskeho ludoweho ­dźiwadła na dźi­wadłowej zahrodźe NSLDź

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Knives Out – mordarstwo je swójbna­ wěc“

Póndźelu 6.7. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Wutoru 7.7. 19:00 Serbske stajne blido w Drježdźanskej korčmje „The Red Rooster“ na Rähnitzowej

Protyka (26.06.20)

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:

Pjatk 26. do 28.6.   49. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje (koronakrizy dla dyrbja jón bjez publikuma přewjesć)

Pjatk 26.6. 21:00 Lětni filmowy wječor Zjednoćenych Kulowskich klubow na dworje Jakubec wustawa

Sobotu 27.6. 9:00 Kurs wo prawym klepanju kosy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  20:00 Lětni filmowy wječor Zjednoćenych Kulowskich klubow na dworje Jakubec wustawa

Njedźelu 28.6. 10:00 Wodźene kolesowanje Wojerowskeho měšćanskeho muzeja k sakskim industrijnym kulturnišćam (přizjewić so je trjeba!)

  20:00 Lětni filmowy wječor Zjednoćenych Kulowskich klubow na dworje Jakubec wustawa

Póndźelu 29.6.   Swjedźeń swj. Pětra a Pawoła

Srjedu 1.7. 19:00 Přednošk k stawiznam wsow Dołha Boršć, Dołha Boršć-wuchod a Lipinki w Stróžanskim Domje tysac­ hatow

Štwórtk 2.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Bohemian Rhapsody“ (přistup na areal wot 19:30 hodź.)

Pjatk 3.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za swójby: „Fantastiske pućowanje dr. Dolittlea“ (přistup na areal wot 19:30 hodź.)

Sobotu 4.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Perfektna potajnosć“ (přistup na areal wot 19:30 hodź.)

Protyka (19.06.20)

pjatk, 19. junija 2020 spisane wot:

Pjatk 19.6. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Slepom

Sobotu 20. a 21.6.   Antikske zběrarske wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (započatk stajnje we 8 hodź.)

Njedźelu 21.6. 9:00 Prěnje swjate woprawjenje w Ralbicach

  10:00 Přirodowědne pućowanje k Europskim dnjam archeologije Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na Kopšinjanske hrodźišćo (přizjewić so je trjeba!)

  10:00 Dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom w Klětnom

Póndźelu 22.6. 19:30 Smochčanski forum „30 lět kćějate krajiny: Wot pla­nowanskeho k wičnemu hospodarstwu. Što je z ho­spodarskeho rozmacha zbyło?“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Štwórtk 25.6. 19:00 Benedikt Dyrlich čita ze swojeje knihi „Doma we wućekach“ w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje

  19:30 Slepjanske kulturne lěćo: Kino w farskej bróžni

Protyka (12.06.20)

pjatk, 12. junija 2020 spisane wot:

Pjatk 12.6. 18:00 Lětni swjedźeń z dołhej nakupowanskej nocu w Kinsporku

  19:00 Wosebita hudźbno-literarna matineja „Moja dróha“­ Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa­ na žurli Wojerowskeho hrodu

Sobotu 13. a 14.6.   Swjedźeń zahrodoweho wuměłstwa w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Sobotu 13.6. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „kóskaty slěd“ rodźe­neje Budyšanki Karoline Schneider w Lipšćanskej galeriji b2

Njedźelu 14.6. 10:00 Swjatočne kemše na Serbskim ewangelskim cyrkwin­skim dnju we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Póndźelu 15.6. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Wutoru 16.6. 10:00 Kurs wo prawym klepanju kosy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Srjedu 17.6. 16:00 Měšćanska rada Budyšin

  17:00 Gmejnska rada Rakecy

Štwórtk 18.6. 18:30 Gmejnska rada Ralbicy-Róžant w Ralbičanskej šuli

Štwórtk 18.6. 19:30 Slepjanske kulturne lěćo: Kino w farskej bróžni

Pjatk 19.6. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Slepom

Njedźelu 21.6. 8:30 Prěnje swjate woprawjenje w Ralbicach

  10:00 Přirodowědne pućowanje k Europskim dnjam archeologije Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na Kopšinjanske hrodźišćo (přizjewić so je trjeba!)

Protyka (05.06.20)

pjatk, 05. junija 2020 spisane wot:

Sobotu 6.6. 18:00 Finisaža wustajeńcy Jörga Tauscha w Slepjanskej cyrkwi

Njedźelu 7.6. 8:00 Přirodowědne pućowanje Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy po Dubrjenskim bahnje (přizjewić so je trjeba!)

Póndźelu 8.6. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Štwórtk 11.6.   Swjedźeń Božeho ćěła

  19:30 Slepjanske kulturne lěćo: kino w farskej bróžni

Pjatk 12.6. 7:30 Čitanje LND z Jěwu-Marju Čornakec w Radworskej zakładnej šuli

  19:00 Wosebita hudźbno-literarna matineja „Moja dróha“ Wojerowskeho wuměłstwowe towarstwa na žurli Wojerowskeho hrodu

Sobotu 13. a 14.6.   Swjedźeń zahrodoweho wuměłstwa w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Njedźelu 14.6. 10:00 Swjatočne kemše na Serbskim ewangelskim cyrkwin­skim dnju we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Póndźelu 15.6. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Štwórtk 18.6. 18:00 Spěwny a čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady pola Cuškec w Žornosykach

  19:30 Slepjanske kulturne lěćo: kino w farskej bróžni

Pjatk 19.6. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Slepom

Njedźelu 21.6. 8:30 Prěnje swjate woprawjenje w Ralbicach

Protyka (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

Pjatk 13.3. 18:30 Seminar Budyskeje wokrjesneje ludoweje uni­wersity a gmejny Njebjelčicy „Hromadźe na wsy - myslić * wuknyć * wuwić * činić“; na Njebjelčanskej gmejnskej žurli

Sobotu 14. a 15.3.   Dźeń wotewrjeneje hornčernje pola Barchmannec w Bóšicach

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Hózkowskej hornčerni „Baćonjace hnězdo“

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Porchowskej Lehmannec hornčerni

   Jutrowne wiki w Lubinskim Błótowskim muzeju

Sobotu 14.3. 9:00 Zhromadny dźeń za šulerjow 3. do 5. lětnika we Wor­klečanskim Don Boskowym domje

  12:00 Debjenje jutrownych jejkow z Beatris Sachse w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  14:00 Serbske popołdnjo w Hochozy

  19:00 Diskusijne koło Sakska w dialogu pod hesłom „demoSlam“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“– wotprajeny!

  19:30 Koncert ansambla Calmus „Folksongi – Takle­ klinči swět“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje „Greta“ Činohrajneho studija město inscenacije „Dołhož fenki běža“ na hłownym je­wi­šću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

Protyka (06.03.20)

pjatk, 06. měrca 2020 spisane wot:

Pjatk 6.3. 19:00 Diskusijny wječor „Wuměłstwo zetka politiku“ w Drježdźanskim wuměłstwowym domje Raskolni­kow na Čěskej hasy

Sobotu 7. a 8.3.   Jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 7.3. 10:00 Wulka přehladka orchidejow w Slepjanskim Serbskim­ kulturnym centrumje

  11:00 Wotewrjenje wustajeńcy towarstwa filatelistow „Jutry na pohladnicach a listowych znamkach“ w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  14:00 Dźeń archiwow pod hesłom „Wot depeše hač k tweetej“ w Serbskim kulturnym archiwje Budyske­ho Serbskeho instituta

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskej hudźbnej­ šuli

  15:00 Dźeń žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Njedźelu 8.3.   Mjezynarodny dźeń žonow

  15:00 Dźeń žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  17:00 Předstajenje inscenacije „Namrěwstwa dla zawrje­ne“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowske­ho Bratrowstwa w Nowoslicach

Póndźelu 9.3. 19:30 Póstny seminar „Swětłownja abo narowny pomnik­ Boha“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena; přednošujetaj Gregor Giele z Lipska a Tilmann­ Popp z Budyšina na temu „Nowe wino w starych hadźicach? Wjesołe poselstwo a jeho šansy w přicho­dźe“

Protyka (28.02.20)

pjatk, 28. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 28.2. do 1.3.   Kurs wo bibliji w Smochčanskim Domje bi­sko­pa Bena

Pjatk 28.2. 18:30 Hłowna zhromadźizna towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 Čitanje z fotografom a awtorom Kaijom Kretzsch­merom w Kamjenskej Słodarni

Sobotu 29.2. a 1.3.   Jejka debić wuknyć z Marju Šefrichowej w Nje­bjelčanskim gmejnskim centrumje (stajnje wot 14 hodź.)

Sobotu 29.2. 9:00 Zhromadny dźeń za 1. a 2. lětnik pod hesłom „Nowy spočatk“ we Worklečanskim Don Boskowym domje

  15:00 Wolejbulowy turněr wohnjowych woborow wo pu­ćowanski pokal wjesnjanosty gmejny Ralbi­cy-Róžant w Ralbičanskej sportowni

Sobotu 29.2. 16:00 Serbske dźěćace kino „Šmjatańca w raju bajow“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  18:00 Program Serbskeho folklorneho ansambla Slepo „Daj mi jedno jajko“ w tamnišim Serbskim kultur­nym centrumje

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk Moniki Gerdesoweje a Beaty Gruß „Putnikować po Španiskej – z Leóna do Santiaga“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 1.3. 10:00 Dwurěčna namša w Bórkowach

  10:00 Poswjećenje pišćelow na kemšach we Łazowskej cyrkwi

Protyka (21.02.20)

pjatk, 21. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 21.2. 19:00 „Hip. Fancy. Art.“ Modowa přehladka a live-hudźba w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Žonjace póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Sobotu 22.2. 14:00 32. norski ćah k žonjacym póstnicam po Kulowje

  14:00 Póstnicy za dźěći Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  16:00 9. kulturna zyma w Chróšćanskej putniskej hospodźe: Ćeta Monika baje bajku „Njebojazny Jan“

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk Markusa Bjeńša „Serb w Južnej Africe“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 23.2. 9:30 Dwurěčne ewangelske kemše w Gołkojcach

Póndźelu 24.2. 13:30 Wulki róžowopóndźelny ćah norow po Kulowje

  19:30 Póstnicy k róžowej póndźeli Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Wutoru 25.2. 15:30 Dźeń wotewrjenych duri we Łazowskej šuli

  19:00 Přednošk wo wobhospodarjenju lěsow w suchich časach w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji

Protyka (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 14. a 15.2.   Dinner-show k dnjej Walentina w Čorno­chołmčanskim Krabatowym młynje (stajnje wot 18.30 hodź.)

Pjatk 14.2. 18:00 Hłowna zhromadźizna Towarstwa Cyrila a Metoda we Wotrowje

  19:00 Dwójna hłójčka w Konječanskej burskej stwě

Sobotu 15.2. 15:00 Maskowy bal w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa Serb­skeho ludoweho ansambla „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ na žurli Budyskeho SLA

  16:00 9. kulturna zyma: Ćeta Monika baje: „Sněho­linka“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 1. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Kostimowy swjedźeń na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:30 Předstajenje ptačokwasneho programa Serb­skeho ludoweho ansambla „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ na žurli Budyskeho SLA

  19:45 9. kulturna zyma: Dokumentarny film wo Francu Młynku a bjesada wo stawiznach wsy w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 16.2. 10:00 Pućowanje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty „Z rangerom po puću – na slědach bobra při Sprjewi“ – start při Delnjowujězdźanskej cyrkwi

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND