Protyka (30.07.21)

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Pjatk 30.7. do 1.8.   Dźěćacy swjedźeń a kino pod hołym njebjom w Sernjanach

  10:00 Prózdninski poskitk „Mišterscy detektiwojo ­pyta­ni“ w Muzeju Budyšin

  20:00 Program ze skupinu Firletanz w Budyskej Sundowner-barje

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Helden der Wahrscheinlichkeit – Riders of Justice“

Sobotu 31.7. a 1.8.   Swjedźeń z partnerskimi komunami gmejny Njebjel­čicy na tamnišej farskej łuce

  10:00 Swójbne kino w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld!“

  14:00 Soccerowy turněr w Sernjanach

  15:00 Lětni swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku

  15:00 Kofejpiće a zabawa za dźěći na wjesnym swjedźenju w Sernjanach

  16:00 Swójbne kino w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Drachenreiter“

  19:00 Hudźbno-sceniske čitanje z młodostnymi a swědka­mi politiskeho přewróta 89/90 na zakładźe w LND wušłeje knihi „Swoboda“ w Budyskim Kamjentnym domje

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Dirty Dancing“

  21:00 Filmowy wječor „Njebjelčicy – tehdy běše“ na tam­nišej farskej łuce

  21:30 Kino při Klóšterskej wodźe 3.0 w Sernjanach

Protyka (23.07.21)

pjatk, 23. julija 2021 spisane wot:

Pjatk 23. do 27.7.   Dny rozmyslowanja wo filmach pod hesłom ­„Wosebite stawizny wo ludźoch, kotřiž su hinaši“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

  19:00 „Lětnje hwězdne njebjo nad Budyšinom“ we hwěz­darni sprjewineho města

  19:00 Wječor ze skupinomaj PoŠtyrjoch a Tutn & Blasn w Budyskej Sundowner-barje

  19:00 Smyčkowy koncert SLA „Štyri na raz“ w Njeswačanskej cyrkwi

Sobotu 24.7.   Wjesny swjedźeń při haće w Serbskich Pazlicach

  9:00 Dźěłarnička „Wšitko kołowokoło kosy wot klepanja hač k syčenju“ z Klausom-Dieterom Müllerom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  10:30 Zetkanje oldtimerow w Grodku-Dubrawje 

Njedźelu 25.7. 10:00 Beneficny koncert na Chróšćanskim farskim dworje na dobro woporow tornada na južnej Morawje

  13:00 „Bajkojte hrodowe lěćo“ na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  14:30 Koparski supercup w Njebjelčicach

  15:00 Hry a zabawa za dźěći w Budyskej Sundowner­barje na zahrodźe SLA

  21:00 Filmowe nocy při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Kings of Hollywood“

Wutoru 27.7. do 28.8.   Prózdninski program Čornochołmčanskeho Kraba­toweho młyna (započatk stajnje 14 hodź.)

Protyka (16.07.21)

pjatk, 16. julija 2021 spisane wot:

Pjatk 16.7. 19:30 Poetry-slam „Spreelevant“ w Budyskim Kamjentnym domje

  20:30 Předstajenje Budyskeho lětnjeho dźiwadła „Sherlock­ Holmes“ na dworje Budyskeho hrodu

Sobotu 17. a 18.7.   Srjedźoněmske wuměłskorjemjeslniske wiki při Nje­swačanskim hrodźe (stajnje wot 11 hodź.)

  14:00 2. hornjołužiski festiwal dźěćaceje hudźby „Swětowa hudźba za dźěći“ w Budyskim Kamjentnym domje

  15:00 Zahajenje Lěto župow Domowiny před radnicu we Wojerecach

  17:00 Předstajenje Budyskeho lětnjeho dźiwadła ­„Sherlock Holmes“ na dworje Budyskeho hrodu

  17:00 Swjedźeń zeznawanja towarstwa Kamjenjak w Miłočanskej skale „Při Krabatowym kamjenju“

  19:00 Nóc tysac swěčkow w přirodowej a wučbnej zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

  20:30 Předstajenje Budyskeho lětnjeho dźiwadła ­„Sherlock Holmes“ na dworje Budyskeho hrodu

Njedźelu 18.7. 8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  14:00 Ryćerske hry na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  14:30 Koncert ze Spěwnym consorciumom seniorow w Drježdźanach

  21:00 Filmowe nocy při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Der Spion“

Póńdźelu 19.7. 17:00 Wokrjesny sejmik Budyšin

Protyka (09.07.21)

pjatk, 09. julija 2021 spisane wot:

Pjatk 9.7. 18:00 Čitanje z Anju Golob, Lubinu Hajduk-Veljkovićowej, Jill-Francis Ketlicojc a Cvetku Lipuš w Choćebuskim Serbskim muzeju

  20:30 Předstajenje Budyskeho lětnjeho dźiwadła „Sherlock­ Holmes“ na dworje Budyskeho hrodu

Sobotu 10.7. 9:00 Poskitk swójbam w Stróžanskim (Wartha) biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty

  10:00 Wiki powołanjow pod hołym njebjom „dokoławokoło towera“ při Kamjenskim lětanišću

  16:00 Koncert smyčkoweho kwarteta SLA „Štyri na raz“ na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  17:00 Gig-festiwal w Róžeńće

  17:00 Předstajenje Budyskeho lětnjeho dźiwadła „Sherlock­ Holmes“ na dworje Budyskeho hrodu

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Es ist zu deinem Besten“

Protyka (02.07.21)

pjatk, 02. julija 2021 spisane wot:

Pjatk 2. a 3.7.   Kompozitoriska dźěłarnička Zwjazka serbskich wuměłcow z hudźbutwórcom Janom Cyžom w Budyskim Serbskim domje

  19:30 Swjedźenski koncert składnostnje 675. róčnicy wobstaća hornjołužiskeho zwjazka šesćiměstow a 800. róčnicy wobstaća Lubija w Kamjenskej hłownej cyrkwi swj. Marje – mjez druhim z twórbami z oratorija „Podlěćo“

  19:30 Filmowy wječor Kulowskeje młodźiny na dworje wustawa Jakubetz

  20:30 Komorno-hudźbny wječor z baletom SLA „Napoléon a agentka“ na arealu Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena

Sobotu 3.7. 19:00 Swjedźenski koncert składnostnje 675lětneho wobstaća hornjołužiskeho zwajzka šěsćimětow a 800lětneho wobstaća Lubija w Žitawskej Janskej cyrkwi – mjez druhim z twórbami z oratorija „Podlěćo“

Protyka (25.06.21)

pjatk, 25. junija 2021 spisane wot:

Pjatk 25.6. 19:30 Knižna a klankodźiwadłowa premjera „Verfitzt und zugenäht“ składnostnje 60lětneho wobstaća Budyskeho klankodźiwadła na dźiwadłowej zahro­dźe NSLDź

Sobotu 26.6. 17:15 W rjedźe „Tachantske koncerty“ koncertuje SLA w Budyskej tachantskej cyrkwi

  20:00 La Noche Latina – rejwanski wječor z łaćonskoameriskimi rytmami w Budyskim Kamjentnym domje

Protyka (18.06.21)

pjatk, 18. junija 2021 spisane wot:

Sobotu 19. a 20.6.   75. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Mosće (Heinersbrück)

Sobotu 19.6. 9:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

  11:00 Wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Do swěta sunje­ne“ w Muzeju Budyšin

  18:00 Aquamedialny koncert z Carolinu Eyckec a z chórom a orchestrom SLA na přirodnym Gójacskim (Goyatz) jewišću

  18:00 Młodźinski nyšpor w Róžeńće

Njedźelu 20.6. wot 8:30 Online-zarjadowanja składnostnje 100. róčnicy wobstaća biskopstwa Drježdźany-Mišno

  10:00 Dźeń wotewrjenych zahrodkow w Kamjencu a wokolinje

  14:00 Ekskursija Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy­ na Wotrowske hrodźišćo

  15:00 Wotewrjenje personalneje přehladki Maje Nageloweje „machot časa. wot běłeho k čornemu“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Digitalne wodźenje po Wopomnišću Budyšin na Youtube-kanalu

  17:00 Chórowy koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Pój wutroba, a wjesel so“ na byrgarskej zahrodźe SLA w Budyšinje – Koncert bu chorosće dla wotpra­jeny; narunanski termin njebudźe!

Póndźelu 21.6. wječor Live-hudźba w dźewjeć Kamjenskich hosćencach a barach jako zarunanje hudźbneho festiwala „Fête­ de la musique“

Protyka (11.06.21)

pjatk, 11. junija 2021 spisane wot:

Sobotu 12.6. 9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny w Slepom

  10:00 Serbski sejm w Choćebuzu

  17:00 Předstajenje wuslědkow slědźerskeho projekta Krabatoweho młyna na Čornochołmčanskej ­nawsy

Njedźelu 13.6. 15:00 Chórowy koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Pój wutroba, a wjesel so“ w Hrodźišćanskim hrodo­wym parku

Wutoru 15.6. 17:00 Jurij Koch čita ze swojeje knihi „Hanna“ w Kamjen­skim běrowje Lěwicy na Budyskej 8

Srjedu 16.6. 15:30 Sakska serbska rada w Drježdźanach

  17:00 Diskusijne koło Lěwicy k aktualnym naležnosćam Kamjenskeje měšćanskeje rady w tamnišim běrowje Lěwicy na Budyskej 8

Štwórtk 17.6. 15:00 Filmowe popołdnjo in memoriam Toni Bruk w Choćebuskim Serbskim muzeju

  15:30 Předsydstwo Budyskeje župy w Njechornju

  18:00 Spěwny a čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady we Wuježku

Pjatk 18.6. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri w nowej dnjowej hladarni we Worklecach „Při Krabatowym puću“

Sobotu 19. a 20.6.   75. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Mosće (Heinersbrück)

Sobotu 19.6. 17:00 Koncert z Carolinu Eyckec na aquamediale w Słopi­šćach (Schlepzig)

  19:00 Młodźinski nyšpor w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi­

Protyka (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Sobotu 5.6. 19:30 Premjera klankodźiwadła „Godow & Somorrha“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Njedźelu 6.6. 9:30 Serbski ludowy ansambl kemše w Hodźiju hudźbnje wobrubi

  10:15 Kemše w Budyskej Michałskej cyrkwi

Srjedu 9.6. 17:00 Měšćanska rada Kamjenc

Sobotu 12.6.  Předstajenje wuslědkow slědźerskeho projekta Krabatoweho młyna na Čornochołmčanskej ­nawsy

  9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny w Slepom

  10:00 Serbski sejm w Choćebuzu

Póndźelu 14.6. 18:00 Gmejnska rada Hamor

Srjedu 16.6. 15:30 Sakska serbska rada w Drježdźanach

  17:00 Gmejnska rada Rakecy

  18:30 Gmejnska rada Radwor

Štwórtk 17.6. 15:00 Filmowe popołdnjo in memoriam Toni Bruk w Choćebuskim Serbskim muzeju

  18:00 Spěwny a  čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady we Wuježku

  19:00 Gmejnska rada Chrósćicy

  19:30 Gmejnska rada Njebjelčicy (kedźbu, změnjeny termin!)

Sobotu 19. a 20.6.   75. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Mosće (Heinersbrück)

  17:00 Koncert z Carolinu Eyckec na Aquamediale w Słopišćach (Schlepzig)

Njedźelu 20.6. 15:00 Wotewrjenje personalneje přehladki Maje Nageloweje „machot časa. wot běłeho k čornemu“ w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (28.05.21)

pjatk, 28. meje 2021 spisane wot:

Štwórtk 27. do 29.5.   3. zetkanje syće młodych akademikarjow-sorabistow – online

Pjatk 28.5. 19:30 Koncert ansambla CALMUS w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Sobotu 29.5. 10:00 Wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny“ a kreatiwna zaběra za swójby w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  15:00 Kuratorske němskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  16:00 Kuratorske serbskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

Njedźelu 30.5.    Wirtuelny dźeń chěžow ze stołom

  10:00 Serbsko-němske kemše w Dešnje

  10:00 Wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny“ a kreatiwna zaběra za swójby w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  15:00 Kuratorske němskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

  16:00 Kuratorske serbskorěčne wodźenje po wustajeńcy „Barby daliny­“ w Budyskim Serbskim muzeju (po přizjewjenju)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND