Protyka (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Pjatk 8. do 10.11.   4. němsko-čěske jazzowe zetkanje we Wojerecach

Pjatk 8.11. 19:30 Budyski jewišćowy bal 2019 na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Staršiski wječork k 4. fachowemu dnjej 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 9.11. 9:00 4. fachowy dźeń 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“

  11:00 Hubertusowy nyšpor z wujěchanjom Kulow­skeho jěchanskeho towarstwa w Koćinje

  13:00 Dźěłarnička Serbskeho ewangelskeho towarstwa a Serbskeho wosadneho zwjazka na temu „Serbske­ wosadne dźěło – kak dale?“ na Budyskej Michał­skej farje

  14:00 Spominanske zarjadowanje na podawki 9. nowembra 1989 pod hesłom „Wěra, lubosć, rewo­lucija“ z předstajenjom šulerskeho dźiwadła „Změna w rjadowniskej stwě“

  15:00 11. přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 Ekumeniska nutrnosć a rozmołwa z časowymi swědkami składnostnje 30. róčnicy powalenja murje; w Kamjenskej Haninej cyrkwi

  19:30 Budyski jewišćowy bal 2019 na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 10.11.   Wulke mjezynarodne rańše piwko w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  9:30 Dwurěčne kermušne kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach

Protyka (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Pjatk 1. do 4.11.  Wuměna młodźiny narodnych mjeńšin Němskeje w Berlinje

Pjatk 1.11. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Maje Nageloweje „unerlöst“ we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 2. a 3.11.   Dźeń wotewrjenych duri w Bóščanskej (Puschwitz) hornčerni

Sobotu 2.11.   Nakupowanska nóc „Romantica“ w Budyšinje

  15:00 Wosebite popołdnjo za swójby w Ćišćanskim hosćen­cu „K zelenemu wěncej“

  16:00 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Ćišćan­skim hosćencu „Zeleny wěnc“

Póndźelu 4.11. 18:00 15. „Budyska akademija“ z přednoškom bywšeho triatleta Maika Petzolda na Budyskej studijnej akademiji

Wutoru 5. do 10.11.   29. Choćebuski filmowy festiwa

  18:00 Zazběh 89: Budyski wokrjes spomina na přewrót 1989; w domje Pětroweje wosadyo

Srjedu 6.11. 11:30 Předstajenje CD „Knjez Mróz a knjeni Zyma“ w Radworskej zakładnej šuli

  19:00 Hłowna wólbna zhromadźizna ZSST we Wojerowskim Domowinskim domje

  19:00 Čitanje z Benedikta Dyrlicha ze swojeje knihi „Doma­ we wućekach“ w Stróžanskim (Wartha) Domje tysac hatow

  19:00 Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ na gmejnskim zarjedźe w Chrósćicach

Protyka (25.10.19)

pjatk, 25. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 25.10. 19:00 Wječor pod hesłom „Wotkrywamy sej nazymske hwězdy na njebju“ w Budyskej hwězdarni

  19:00 Wosadne kermušne reje w Chrósćicach

Sobotu 26.10. 8:00 Dźeń pječenja ke kermuši na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Nazymski swójbny dźeń w Stróžanskim (Wartha) Domje tysac hatow

  20:00 Delnjoserbski popowy koncert „SerbPop“ w Choćebuskim Gladhousu

Njedźelu 27.10. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo k 80ćinam Michała Lorenca w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  15:00 16. kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert z Ćišćanskej rejwanskej skupinu w Radworskim hosćencu „Meja“

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Póndźelu 28.10. 19:00 Rozpominanski wječor z filmom w Budyskim ekumeniskim tachantskim wobchodźe

Wutoru 29.10. 10:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje­ šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Narod a mjeńšiny w Euro­pje w 19. a 20. lětstotku“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Protyka (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 18. do 20.10.   Oktoberski swjedźeń w Rachlowje

Pjatk 18.10. 19:00 9. filmowy festiwal amaterow „7 mjeńšinow“ we Wo­jerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 19.10. 9:30 Wulke pokazkowe wudźenje při Wulkim Ballackec haće mjez Złyčinom (Litschen) a Šćeńcu (Steinitz)

  10:00 Jabłukowy swjedźeń w a wokoło Skanečanskeje (Cannewitz) jabłukoweje bróžnje

  16:00 Oktoberski swjedźeń w Nowosličanskej Dinerec kulturnej bróžni

  18:30 Wulki hrodowy bal z wustupom Serbskeho ludowe­ho ansambla na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

Njedźelu 20.10. 11:00 Swójbny akciski dźeń „A žrawc ma zuby“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  11:00 Nazymski swjedźeń ze swinjorězanjom, zmije­pušćenjom a kinom w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynjeo

  16:00 Nazymske baje ze wšeho swěta we Wojerowskim hrodźe

Póndźelu 21. do 25.10.   Šulerska medijowa akademija w Budyšinje

  9:30 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Chróšćanskej pěstowarni „Chróšćan kołć“

  10:00 Předstajenje programa Serbskeho ludoweho ansam­bla „Maks a Moric“ w Budyskim SLA

Protyka (11.10.19)

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 11.10. 19:00 12. Kulowska nakupowanska nóc

Sobotu 12.10. 9:30 Rybarski swjedźeń při Wysočanskim (Weißig) Starym­ haće pola Wóslinka

  10:00 Kermušne wiki w Koćinskim Krabatowym mloko­wym swěće

  13:00 Posedźenje Serbskeho sejma w Ewangelskej wysokej šuli (stwa 3-317B) na Dürerowej dróze 25 w Drježdźanach

  19:30 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje­ šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Njedźelu 13.10.   Kermuša w Kulowje, Hbjelsku (Gebelzig) a Hornim­ Wujězdźe (Uhyst am Taucher)

  10:00 Nazymske wiki z přehladku družin jabłukow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Tradicionalny nazymski swjedźeń z kirbsowym wubědźowanjom na rybarskim dworje w Małym Holešowje

  14:00 Hudźbny nyšpor TCM k spominanju na 225. po­smjertniny Michała Wałdy w Baćońskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ na Chróšćanskej Krawčikec žurli

Protyka (04.10.19)

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:

Pjatk 4.10.   Zahajenje Serbskeho kulturneho lěta w Liberecu

  18:30 Předstajenje oratorija „Hrodźišćo“ Měrćina Weclicha z 1. serbskej kulturnej brigadu kaž tež z chórom a orchestrom Serbskeho ludoweho ansambla w awli Liberecskeje TU

Sobotu 5. a 6.10.   Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 5.10. 10:00 Dźěłarnička „Sorbian Street Style“ za młodostnych w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Rybarski swjedźeń w Radworju

  18:00 Duchowny koncert Mainzskeho tachantstwa w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

  19:00 Nazymske reje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“­ składnostnje 10lětneho wobstaća kapały Con-takt w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 6.10.   Kermuša w Budestecach (Großpostwitz) a Wjazońcy (Neukirch)

  10:00 Nazymski swjedźeń z wikami na Budyskej Bohatej hasy

  10:00 Finisaža projekta Land Art w Miłočanskej skale „Krabatowy kamjeń“

  14:00 Wubědźowanje wo kirbsowy pokal wohnjoweje wobory w delnich Sulšecach

  14:30 Kofejpiće a nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a folklornej skupinu Sprjewjan w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Protyka (27.09.19)

pjatk, 27. septembera 2019 spisane wot:

Pjatk 27.9. 18:00 Čitanska turneja LND: Knižna premjera Serbskeje pratyje w Žylowskim (Sielow) sportowym domje

  19:45 Čitanska turneja LND: Předstajenje knihi Trudle Malinkoweje „Serbske pomniki“ w Radworskim „Słodeńku“

Sobotu 28.9. 8:30 Fachowa konferenca „Dimensije participacije“ a hłowna zhromadźizna Serbskeho šulskeho towarstwa­ w Budyskim Serbskim domje

  9:00 Přirodowy a rybarski swjedźeń na Rěčičanskim (Rietschen) Erlichtec dworje

  9:00 Zhromadny dźeń za dźěći 1. a 2. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

  10:00 Druha comicowa dźěłarnička Rěčneho centruma WITAJ za šulerjow 3. do 5. lětnika w Hornim Hajnku

  14:00 Modowa přehladka wšelakich kulturow Budy­skeho regiona w Budyskim Centeru na Žitnych wikach

  15:00 Nóc muzejow w Zabrodskim (Sabrodt) muzeju jutrownych jejkow

  16:00 Modowa přehladka wšelakich kulturow Budyskeho regiona w Budyskim Centeru na Žitnych wikach

  19:00 Premjera filma hornjołužiskich młodostnych wo projektach „Schattenseiten – LEBEN“ a „Wuměłstwowy bus Hornja Łužica“ w Korzymskej (Kirschau) galeriji Flox

  19:30 Prapremjera oratorija „Hrodźišćo“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Protyka (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Pjatk 20. do 22.9.   600 lětne wobstaće Hermanec (Hermsdorf/Spree) a 85lětne wobstaće wohnjoweje wobory we wobłu­ku oktoberskeho swjedźenja

   Zetkawanske a probowe lěhwo serbskich studowacych w Praze

Pjatk 20.9. 17:30 Dołha nóc ludowych uniwersitow we Wojerecach

  19:00 Wernisaža wustajeńcy Edyty Kula w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 21. a 22.9.   2. jěchanski a skakanski turněr Pančičansko-Kukow­skeho konjaceho sportoweho towarstwa a sakske mišterstwa w mnohostronskim jěchanju w Hórkach

Sobotu 21.9.   Nazymske chórowe spěwanje w Budyšinje

  13:30 Koncert „Dwaj spěwarjej – štyri rěče“ z Janom Repku a Berndom Pittkuningsom na Ćišćanskim (Zeißig) statoku

  16:00 Beneficne přesadźowanje wuměłskich twórbow w Kamjenskim sakralnym muzeju Haninej cyrkwi

  16:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Jejka z cyrkwinskimi hrónčkami jako nałožk a lubosćinski dar“ w Zabrodskim (Sabrodt) muzeju jutrownych jejkow

Njedźelu 22.9.   Spočatk nazymy

   Kermuša we Wojerecach a Hamoru

  10:00 Dźeń wotewrjeneje Vije sacra w Kamjenskim sakralnym muzeju Haninej cyrkwi

  11:00 1. kulturny dworowy swjedźeń w Libonju

Protyka (13.09.19)

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Pjatk 13. do 15.9.   Babylěćo w Ralbicach

   Wjesny swjedźeń we Wotrowje

Sobotu 14. a 15.09.   Turněr w konjacej dresurje w Holešowskej Dubraw­ce

Sobotu 14.9.   Wohnjowoborny swjedźeń a dźeń wotewrjenych duri na Rakečanskim knježim dworje

  9:00 Nazymske wiki we Łazu

  19:30 Premjera hornjoserbskeje inscenacije NSLDź „Łapa­nje šefa“ w Haslowje

Njedźelu 15.9.   Kermuša w Budyšinje

  13:00 Nazymske wiki we Wjazońcy (Neukirch/Lausitz)

  15:00 Kemušny kofej Grodkowskeje Domowinskeje skupiny a župy Delnja Łužica w Blunju

  15:00 Hudźbne zarjadowanje z dujerskej kapału Horjany na Ćišćanskim Kasperec dožiwjenskim dworje

  16:00 Koncert z tenorom Björnom Casapietru w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 18.9. 10:00 Předstajenje Serbskeho dźěćaceho dźiwadła „Mały­ Muk“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:00 Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna a Měrka Měto­wa čitaja ze swojeje knihi „Znaki pominaki kopolaki“ w Röhrmeisterowym domje Kamjenskeho Lessingoweho muzeja

Protyka (06.09.19)

pjatk, 06. septembera 2019 spisane wot:

Pjatk 6. do 8.9.   Dźeń Saksow w Riesy

   Dworowy swjedźeń na Wulkoždźarowskim Kraba­towym wudworje

Pjatk 6.9. 19:00 Komorny koncert „Serenada w zelenym“ w Stróži (Wartha) w Malešanskej gmejnje

  19:30 Prapremjera musicala „Quo vadis – dokal dźeš?“ Worklečanskeje wyšeje šule w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 7.9.   25. mjezynarodny Budyski měšćanski běh

  15:00 Młodźinski kofej w Nowowješćanskim młodźinskim klubje

Njedźelu 8.9. 10:00 Dźeń wotewrjeneho pomnika z pokazku dźěłow z wubědźowanja „Mólba – mój pisany pomnik“ a twórbow načasneho wuměłstwa njeboh molerja Jana Buka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Blackbird-run w Hózku

  14:00 Tradicionalne nazymske wiki na Kamjenskim torhošću

  14:00 Chórowe spěwanje we Wochožanskim (Nochten) parku błudźenkow

  15:30 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Póndźelu 9.9. 10:00 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Wutoru 10.9. 10:00 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND