Rozhłós (26.10.18)

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Jurij Brězan a jeho zawostajenstwo

11:45 3. fachowy dźeń 2plus w Chrósćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim diskusijnym wječoru w Dešnje

13:00 Dopomnjenki na Kita Panka

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

Do kina (25.10.18)

štwórtk, 25. oktobera 2018 spisane wot:

25.10.–31.10.2018 Budyski filmowy palast:­ Johnny English: wšědnje 16:00, 18:00 a 20:15 | pj, so a wu 22:30 Halloween: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj, so a wu 22:30 25 km/h: srj 15:00, 17:30 a 20:00 Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó) Die Unglaublichen 2 w 3 D: wšědnje 17:15 (nimo srj) Pettersson und Findus: wšědnje 14:00 (nimo pó) Smallfoot w 3 D: nj a srj 12:15 Smallfoot: wšědnje 14:45 (nimo pó) Ballon: wšědnje 19:45 (nimo pó a srj) | štw, pj, so a nj 14:30 Klassentreffen 1.0: wšědnje 20:00 (nimo srj) | srj 19:45 Venom­: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) Venom w 3 D: pj, so a wu 22:30 The Nun: pj, so a wu 22:30 Hotel Transsilvanien: nj a srj 12:00 Das schönste Mädchen der Welt: nj a srj 12:30 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: nj a srj 12:15 Gundermann: wu 14:30

Kino-ekstra: BlacKkKlansman: nj 17:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Telefon wotšaltowany!

srjeda, 24. oktobera 2018 spisane wot:

Techniskich dźěłow w krutej syći dla njemóžeće Ludowe nakładnistwo Domo­wina a jeho wotrjady wot jutřišeho štwórtka hač do pjatka, 26. oktobra, w 12 hodź. telefonisce docpěć.

Mobilnje docpějeće wotrjad rozšěrjenja pod 0160/ 90920451 a zamołwitu za nawěški pod 0172/ 3647079.

Čestnohamtske dźěło sej zarunać dać

srjeda, 24. oktobera 2018 spisane wot:
Budyšin (SN). Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) skedź­b- nja na to, zo hodźa so próstwy wo přiražki za spěchowanje čestnohamtskeho angažementa za lěto 2019 jenož hišće hač do 31. oktobra stajić. Z programom „My za Saksku“ spěchuje sakske ministerstwo za socialne naležnosće wobydlerski angažement w swobodnym staće. Tak zarunaja čestnohamtsce skutkowacym wudawki, hdyž woni znajmjeńša 20 hodźin wob měsac dobro­wólnje w projekće skutkuja. Předewšěm spěchuja angažement w socialnym, wobswětowym, kulturnym a sportowym­ ­wobłuku. Dalše informacije dóstanu zajimcy pod adresu www.wir-fuer-sachsen.de

Telefon wotšaltowany!

wutora, 23. oktobera 2018 spisane wot:

Techniskich dźěłow w krutej syći dla njemóžeće Ludowe nakładnistwo Domowina a jeho wotrjady wot štwórtka, 25. oktobra hač do pjatka, 26. oktobra, w 12 hodź. telefonisce docpěć.

Mobilnje docpějeće wotrjad rozšěrjenja pod 0160/ 90920451 a zamołwitu za nawěški pod 0172/ 7903267.

Pokiwaj (23.10.18)

wutora, 23. oktobera 2018 spisane wot:

Pokaza film wo pomnikach

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njeskomdźa swoje přichodne zarjadowanje jutře, srjedu, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. Tam pokaza Alfons Kuring film wo nabožno-narodnych pomnikach w Pančicach-Kukowje. Tež dalši zajimcy su na skupinski wječor přeprošeni.

Towarstwa a dawki

Budyšin. Informaciske zarjadowanje pod hesłom „Powšitkownowužitne towarstwa a dawki“ wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. we wjacezaměrowej hali na Budyskim Třělnišću. Sakski financny minister dr. Matthias Haß (CDU) poda tam zastupjerjam towarstwow wužitne pokiwy k dawkam a dalšim pjenježnym prašenjam. Přitomni budu dale sobudźěłaćerjo Budyskeho financneho zarjada, kotřiž chcedźa tohorunja na dawkowe prašenja wotmołwjeć.

Wot spočatka oktobra do srjedź nowembra poskićuja hosćency w Lubnjowje, Lubinje a Bórkowach cyle čerstwe šćuki, pjerski, sandaki, karpy a dalše ryby, kotrež su błótowscy rybarjo ze sakow zwućahali. Prawidłownje su woni tele dny kaž na Lědach ze swo­jimi čołmikami hižo wotrana po groblach po puću a so na bohate rybowe žně a na swjedźeń wjesela. Foto: Peter Becker

Płastowka (19.10.18)

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Spočatk pytanych słowow je wupokazany.

1 počas, 2 wysoka tem­peratura ćěła, 3 twaršćizny, 4 kraj Srjedźneje Ameriki, 5 princip, 6 hora w Kawkazu, 7 hudźbna skupina, 8 data namołwa k spjelnjenju, 9 wuzamołwjenja

Protyka (19.10.18)

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Pjatk 19. do 21.10.   Najwjetša přehladka orchidejow wuchodneje Sakske­je w Lubijskim zarjadowanskim parku

   Nazymski jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

Sobotu 20. a 21.10.   Z Bodom w Małowjelkowskim prazwěrjencu nazy­mu swjećić (wot 9 do 18 hodź.)

   Kreatiwna dźěłarnička „Trojozynk“ we Wojerowskim hrodźe

Sobotu 20.10. 9:00 Wułójenje rybow z wulkeho Ballackec hata w Złyči­nje

  9:00 Rybarski swjedźeń w Chrjebi-Nowej Wsy (Kreba­Neu­dorf) při Čornej truze (Schwarze Lache)

  9:00 Wobswětowy dźeń při Budyskim spjatym jězoru

  13:30 Magacin Łužyca w telewiziji RBB

  14:00 Pućowanje do hribow – na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  15:00 Wodźenje po Biskopicach; zetkanje při mediawěži

  16:00 Lětny koncert z Orchestrom łužiskeje brunicy we Wo­jerowskej Łužiskej hali

  19:00 Wulki hrodowy bal a wotewrjenje swjedźenskeje žurle na Mortkowskej Jabubecec twjerdźiznje

  19:30 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 „Smochčanske jewišćo“ z duwom acuerdo w Domje biskopa Bena

Njedźelu 21.10.   Kermuše we Wotrowje, Pančicach-Kukowje, Šěracho­wje, Korzymju, Chróstawje, Wjelećinje, Chwaćicach, Sprjejcach, Njeswačidle a Łupoji

Pokiwy (19.10.18)

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Magacin Łužyca w RBB

Podstupim. Jutře wusyłaja w telewi­zijnym sćelaku RBB w 13.30 hodź. poł­hodźinski delnjoserbski oktoberski magacin Łužyca. Wěnuja so w přinoškach nimo wuhlowej jamje Choćebuz-sewjer a dalšemu tež iniciatiwje „Serbski sejm“ .

Nazymski koncert

Radwor. Skupina Wólbernosće wuhotuje zajutřišim, 21. oktobra, w Radworskim hosćencu „Meja“ w 15.30 hodź. nazymski koncert. Do programa su hosćo na zhromadne kofejpiće přeprošeni.

Swjedźenski tydźeń

Wojerecy. Wojerowska chorownja swjeći lětsa swój 120lětny klinikowy jubi­lej. K tutej přiležnosći přewjedźe so wot 22. do 26. oktobra swjedźenski tydźeń. Wšědnje su zajimcy wot 16 hodź. na přednoški wo diagnosticěrowanju, lěkowanju a terapijach přeprošeni.

Staršiski wječork

Chrósćicy. Dźeń do 3. fachoweho dnja 2plus wotměje so pjatk, 26. oktobra, w 19.30 hodź. w Chróšćanskej wjace­za­měrowej hali „Jednota“ staršiski wječor pod hesłom „Wučba – empatiska a wu­znamna za žiwjenje“. ­

Porěči k reformaciji

nawěšk

nowostki LND