Z wudaća: pjatk, 09 awgusta 2019

pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Protyka (09.08.19)

Pjatk 9. do 12.8.   Domizniski swjedźeń w Grodku

Pjatk 9.8. 18:30 Wječorne wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu

  19:00 Spěwny wječor dekanatneho dušepastyrstwa za młodźinu na Kukowskim hrodźišću

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 10. a 11.8.   Hornčerske wiki w Hózku

Sobotu 10.8.   Molerska dźěłarnička pod hołym njebjom w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Swjatočnosć składnostnje 50lětneho wobstaća pěstowarnje w Smjerdźacej

  21:00 Koncert z Matthiasom Reimom na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 11.8. 9:00 Wodźene pućowanje po Dubrjenskim bahnje; start při hosćencu w Michałkach (Michalken)

  13:00 Łapanje kokota we Wjerbnje (Werben)

  13:30 Wubědźowanje wohnjowych wobornikow zarjadni­skeho zwjazka při Klóšterskej wodźe w Smjerdźacej

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 12.8. 17:00 Konstituowace posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika

  18:00 Čitanje „Integrujće tla najprjedy raz nas!“ z Petru Köpping w Budyskej radnicy

  18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Konjecach

Wutoru 13.8. do 8.9.   14. Budyske žonopowe dny

wozjewjene w: Protyka
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Rozhłós (09.08.19)

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:10  Moja hudźba –

Friedemann Böhme

11:45  Dyrdomdej dźiwizna (5)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuradźowanju předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica

13:00 Hudźbny konopej (3)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

wozjewjene w: Rozhłós
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Wo knihach a kniharni (09.08.19)

Wuńdźe-li nowa kniha, je wjeselo wulke, nic jenož za čitarja abo awtora, ale tež za so­budźěłaćerjow nakładnistwa, kiž su na wuwiwanju noweje knihi wobdźěleni byli, a za kniharnikow, kotřiž ju předa­waja. Spokojom su, hdyž na knize wšo trjechi: zajimawy wobsah, dobra rěč, wulkotne ilustracije abo fota. To pak njedo­saha. Kniha dyrbi tež derje wuhotowana a derje ćišćana być. Za tele nadawki mamy w LND wo­sebity wotrjad, w kotrymž dźěłaja knižna wuhotowarka a zhotowjerjej. Što pak je dobre wuhotowanje?

wozjewjene w: Wo knihach a kniharni
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

To a tamne (09.08.19)

Hólcaj w starobje 12 a 13 lět je policija w Bonnje štwórtk rano w třoch lepiła, jako z awtom na parkowanišću tam a sem jězdźeštaj. Swědka bě zastojnikow na to skedźbniła. Kaž 13lětny policistomaj rozjasni, chcyštaj w awće jenož hudźbu słyšeć­, ale naraz bě so ručne borzdźidło pušćiło. Tak staj awto jenož zaso prawje zaparkować chcyłoj. Stawizničce hólčeca wšak policija cyle njewěrješe a dowjeze wobeju k maćerjomaj. Najskerje běštaj pachołaj wostudu pasłoj ...

Dwanaće lět stary pućowanski bus je policija wčera na awtodróze pola Berlina zadźeržała, dokelž měješe naboku wulku dźěru w nuzniku. Dno busa bě tak zerzawe, zo móhło so lochce přełamać. Nimo toho zwěsćichu zastojnicy dalše 14 njedostatkow. Na přikład zhubješe jězdźidło wolij, sydła běchu defektne a wěstotne pasy wjace njefungowachu.

wozjewjene w: To a tamne
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Policija (09.08.19)

Pytaneho lepili

Běła Woda. Po pokiwje kedźbliweho wobydlerja je policija zawčerawšim w Běłowodźanskim zahrodowym domčku dospołnje wopiteho muža lepiła, kiž tam kruće spaše. Jednaše so wo 31lětneho bjezdomneho Leta. Po prěnich přepytowanjach so wukopa, zo bě wón z kolesom přijěł, kotrež bu w Žitawskej kón­činje pokradnjene. Dale měješe wón mobil­ny telefon při sebi, pochadźacy ze za­dobywanja w braniborskim Gubinje. Nimo toho je hižo šěsć wšelakich statnych rěčnistwow Sakskeje a Braniborskeje za 31lětnym pytało.

wozjewjene w: Policija
pjatk, 09 awgusta 2019 14:00

Pokaza wobrazy a skulptury

Budyšin. „Powědkowy raj“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru přichodnu srjedu, 14. awgusta, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. Monika Šubertowa pokaza tam swoje wobrazy a skulptury. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Hudźbnik Bernd Pittkunings wotewrjenje přehladki wobrubi.

wozjewjene w: Z městow a wsow

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND