Bohatosć Slepjanskeho regiona wulke zbožo kulturnemu centrumej

srjeda, 25. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hosćo zbliska a zdaloka wopytuja stajnu wustajeńcu Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma, mjez nimi Lothar Rubin z Njeswačidła.  Foto: Joachim Rjela Hosćo zbliska a zdaloka wopytuja stajnu wustajeńcu Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma, mjez nimi Lothar Rubin z Njeswačidła. Foto: Joachim Rjela

Lětni serial SN5. dźěl

Loni bě tomu 20 lět, zo su Slepjanski Serbski kulturny centrum wotewrili. Žurla wšak tam hižo bě. Z pomocu spěchowanskich srědkow Leader 2 móžachu objekt rozšěrić a so dźensa jara wjesela, zo je so předewzaće poradźiło. Kermušu 1997 su nowy dom přepodali. „Smy mjeztym swoje městno w regionje namakali“, rjekny Sylvija Panošina, nawodnica domu a zdobom zamołwita za planowanje programow a najwšelakorišich zarjadowanjow přez cyłe lěto.

Tych wšak maja w Slepom dosć a nadosć. Jedyn z wusahowacych eventow su kóždolětne jutrowne wiki. Zamołwići spytaja je zarjadować do rynka jutrownych wikow mjez Budyšinom a Gródkom. Tež druhe zarjadowanja su kruty wobstatk kóždolětneho planowanja, kaž ptačokwasny program Serbskeho ludoweho ansambla. Ćěleso wočakuja nimo toho lětsa w dohodownym času.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND