Tři triatlony so wotměli

štwórtk, 30. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Mnozy triatleća kaž tež fanojo triatlona běchu sej minjeny kónc tydźenja za­wěsće z tołstej čerwjenej barbu w kalendrje markěrowali. Hnydom tři tria­tlonowe wubědźowanja w blišej a dalšej wokolinje přeprošachu lubowarjow wutrajnostneho sporta – a to w Złym Komorowje, Lipsku kaž tež premjernje w Drježdźanach.

W Złym Komorowje wubědźowachu so triatleća na sprintowej distancy a krónowachu tam zdobom krajnych mištrow Braniborskeje. Wurisanje doby znate mjezwočo. Něhdyši starter na olym­pi­skich hrach a rodźeny Budyšan Maik Petzold­ pokaza najlěpši wukon wokoło tamnišeho jězora.

W sakskej stolicy su sportowcy na sprintowej kaž tež na olympiskej distancy mocy měrili. Před jónkrótnej kulisu startowachu woni pod mostom Módrym dźiwom a płuwachu po Łobju hač k Albertowemu mostej. Kolesowarski sprint doby lokalny matador Rajko Sickert. Na olympiskej běhanskej distancy mě­ješe čłon triatlonoweho narodneho mustwa Němskeje Christian Otto najspěš­ni­šej noze. Organizatorojo žnějachu za premjeru cyłkownje dobry wothłós.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND