Znowa snadny předskok wo dobyćerju rozsudźił

póndźela, 03. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Najlěpše wjedro, rjana hudźba w pozadku a chłódne napoje – w Róžeńće mějachu hrajerjo kaž přihladowarjo jara dobre wuměnjenja  za volleyballowy turněr.  Foto: Clemens Šmit Najlěpše wjedro, rjana hudźba w pozadku a chłódne napoje – w Róžeńće mějachu hrajerjo kaž přihladowarjo jara dobre wuměnjenja za volleyballowy turněr. Foto: Clemens Šmit

Sobotu popołdnju přichwata we wobłuku Róžeńčanskeho wjesneho swjedźenja dohromady pjeć mustwow na tamnišu putnisku łuku, zo bychu we volleyballu mocy měrili. Jim přidruži so domjacy cyłk z Róžanta. Dwě hrajnišći běchu młodostni­ do toho spřihotowali.

W modusu kóždy přećiwo kóždemu – a to stajnje přez dwě sadźbje hač do 15 dypkow – serbske cyłki na to wojowachu. Hač do kónca njebě jasne, štó lětsa w Róžeńće turněr jako dobyćer wopušći.

Niwow bě hač na team z Noweje Wjeski, kotryž wšitke hry přěhra, jara wu­runany. Mnohe duele skónčichu so 1:1. Na kóncu mějachu Smjerdźečenjo kaž tež Róžeńčenjo wosom dobytych sadźbow. Tak dyrbjachu małe dypki wo prěnim městnje rozsudźić. Smjerdźečenjo mějachu 37 plusdypkow, domjacy jenož 35. Tak sej woni kaž hižo před lětomaj znowa pokal wudobychu. To kuriozne: Te­hdy doby Smjerdźaca tohorunja po małych dypkach turněr před teamom Dwójna nula. Mustwu z Pančic-Kukowa pak pobrachowaše předloni jenož mó­lički dypk.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND