Pomnik Brězanej

póndźela, 18. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Město Budyšin měło wo tym rozmyslować, postajić Jurjej Brězanej pomnik. To namjetuje předsyda Domowiny Dawid Statnik w aktualnej zjawnej debaće nastupajo znowanatwar Bismarckoweho pomnika na Čornoboze. Swój namjet je Statnik w lisće Budyskemu wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (SPD) sposrědkował, potwjerdźejo jón tak, zo je Jurij Brězan „najwu­znamniši serbski spisowaćel nowšeho časa a je w sprjewinym měsće bydlił“, kaž ze zarjada Domowiny rěka.

wozjewjene w: Z Łužicy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk