Pokiwy (19.11.21)

pjatk, 19. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Spěwy Boda Wartki zaklinča

Budyšin. Dźiwadźelnik Tomaš Cyž prezentuje jutře, 20. nowembra, swój program „Herzensangelegenheiten“ na małej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe. Něhdźe dwuhodźinski program započnje so w 19.30 hodź. a wopřijima spěwy kabaretista Boda Wartki. Cyž interpretuje je po wašnju šansoniera spěwajo a na klawěrje hrajo. Hudźbne přinoški zwjazuje wón z krótkimi, často satiriskimi scenami. Zastup płaći 14 eurow.

Cyłotny wuměłstwowy proces

Wojerecy. We wobłuku wosebiteje wustajeńcy Wojerowskeho Zusoweho kompjuteroweho muzeja ZCOM „A bit of art“ chce bywši docent Wuměłstwoweje wysokeje šule Burg Giebichenstein w Halle nad Solawu Tom Witschel zajimcam pozadki, zasady a rjemjesło wašnja tworjenja penplotter zbližić. Tale technika wopisuje zdźěłanje ručneje grafiki a jeje mechanisku reprodukciju z ploterom; kónčna twórba a proces nastaća stej po tejle filozofiji wobstatk zhromadneho kreatiwneho cyłka. Wotpowědnu dźěłarničku přewjedźe Witschel jutře, sobotu, wot 14 do 17 hodź. Přizjewjeće so pod .

Film z Domröse a Šmajdźinej

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk