Skorža přećiwo borzdźidle

štwórtk, 11. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Zwjazk wobsedźerjow domow a ležownosćow chce přećiwo planowemu podlěšenju systema k wobmjezowanju podruže na Zwjazkowym wustawowym sudnistwje skoržić. Tole připowědźa prezident zwjazka Kai Warne­cke. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo bě prěnje borzdźidło jenož akceptowało, dokelž bě na pjeć lěta wobmjezowane. Z dalšim podlěšenjom amplowa koalicija wustawu wědomje rani, Warnecke rjekny. Amplowa koalicija chcyła borzdźidło podruže hač do 2029 podlěšić.

Scholz pola ratarskeje komisije

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) je dźensa z knježerstwowej komisiju za přichod ratarstwa wuradźował. Při tym chcychu po cyłoněmskich protestach ratarjow přećiwo šmórnjenju lěpšinow pola agrarneho diesela wo móžnej podpěrje na dobro ratarjow rěčeć. Zwjazkowe knježerstwo přilubja mjez druhim mjenje běrokratiskeho poćežowanja w dawkowych naležnosćach. Tole chcedźa spěšnje přesadźić.

Konferenca bjez Ruskeje

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND